Інклюзивна

Ще кілька років тому інклюзивна освіта в освітньому мистецькому просторі не розглядалася в контексті пріоритетних рішень. На теперішньому етапі суспільного життя вона стає оптимальною моделлю й для функціонування сучасних мистецьких шкіл.

Інклюзивна освіта – спільне навчання та виховання осіб з обмеженими можливостями, що передбачає рівний доступ здобувачів до відповідних освітніх навчальних програм навчання, корекційно-педагогічну й соціальну підтримку за допомогою забезпечення спеціальних умов для такого розвитку.

Первинним і найважливішим етапом підготовки мистецьких закладів освіти до реалізації процесу інклюзії є етап психологічних, ціннісних змін і підвищення рівня професійних компететностей їх фахівців. Саме стан кадрового потенціалу є важливим фактором, що впливає на поширення сучасних технологій інклюзивної освіти та методів виховання, навчання і розвитку дітей, у тому числі – з обмеженими можливостями здоров’я.

Професійна готовність педагога мистецької школи до інклюзивної освіти дітей на початковому рівні – фундаментальна умова успішного здійснення професійної інклюзивної освіти, динамічне, інтегративне професійно-особистісне утворення, що характеризується наявністю установки, яка передбачає активну схильність і потребу педагога в здійсненні інклюзивної освіти дітей різних освітніх рівнів, що виявляється в наявності і мобілізації спеціальних знань, умінь і навичок реалізації інклюзивної мистецької освіти.

Становлення нової освітньої парадигми в мистецькій школі представлятиме синтез теорій, що включає філософське, педагогічне, психологічне, медичне та інші знання, а результати теоретичного пошуку стануть виконувати роль наукових орієнтирів у реалізації інклюзивних практик, забезпечать їх оптимальне функціонування. Нині одним з найбільш актуальних завдань розвитку інклюзивної освіти стає визначення необхідних і достатніх умов побудови інклюзивного освітнього середовища, що в свою чергу забезпечить дітям з особливими освітніми потребами рівні можливості розвитку, необхідні для максимальної адаптації та повноцінної інтеграції в суспільство.

20 червня 2019р. у Києві відбулося перше засідання робочої групи з розроблення концепції інклюзивної мистецької освіти початкового рівня 

Концепція, яка розробляється на виконання Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, має стати документом, що визначить ключові принципи, цінності та вектор розвитку інклюзивного навчання в мистецьких школах.

Учасниками заходу, за результатом відкритої онлайн-реєстрації на сайті Мінкультури, стали представники мистецьких шкіл, культурно-мистецьких коледжів, органів місцевого самоврядування та інших інституцій з Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Черкаської, Чернігівської областей та з міста Києва.

На засіданні обговорювалися ключові проблеми інклюзивної мистецької освіти початкового рівня та пропозиції щодо шляхів їх вирішення, які мають бути враховані в зазначеній концепції. Окремо, учасники зустрічі відзначили, що законодавчо закріплена автономія мистецьких шкіл у виборі освітньої програми, дають можливість в освітньому процесі створювати умови для здійснення навчання дітей з особливими потребами.

Загалом, відповідно до Плану роботи Міністерства культури України на 2019 рік, відбудеться ще два засідання робочої групи з розроблення концепції інклюзивної мистецької освіти початкового рівня, а у листопаді заплановано представити концепцію на громадське обговорення.

ЗАХОДИ

Всеукраїнський педагогічний марафон розвитку інклюзивної початкової мистецької освіти «ARTS FOR HEARTS»

ДОКУМЕНТИ