Ключові події в мистецькій освіті

Кроки з модернізації змісту та умов надання мистецької освіти

Освітні програми

Єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання

Підвищення професійної компетентності

Збагачення професійної і загальної культури педагога, знаходження ефективних шляхів навчання дорослої людини

Мистецька освіта

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості (Закон України «Про освіту»). Найважливіша Місія мистецької освіти – виявляти, плекати і розвивати здатність кожної дитини, яка виявила здібності та бажання, навчатися мистецтву. Академічні знання мають бути сучасними, живими та містити здатність до творчості як основи
унікальності та неповторності

Міністерство культури України

Культурно-мистецька освіта

Український культурний фонд

Грантова підтримка

МКУ

Культурно-
мистецька
освіта

УКФ

Грантова
підтримка

МКІП

Міністерство культури
та інформаційної політики

Наші анонси

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА УЧНІВСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ «МИСТЕЦТВО БЕЗ МЕЖ: ШЛЯХ ДО НАУКИ»

МІЖНАРОДНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ МАРАФОН З РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ «ARTS FOR HEARTS 2020»

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ У 2020/2021 Н. Р.

МКІП ПІДГОТУВАВ ЛИСТ ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА РОЗ’ЯСНЕНЬ У ПРОХОДЖЕННІ АТЕСТАЦІЇ В ЦЬОМУ РОЦІ У ЗВ’ЯЗКУ З КАРАНТИННИМИ ЗАХОДАМИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАВЕРШЕННЯ 2019-2020 ТА ПОЧАТКУ 2020-2021 НАВЧАЛЬНИХ РОКІВ В МИСТЕЦЬКИХ ШКОЛАХ

0
Мистецьких шкіл
0
Спеціалізованих мистецьких шкіл
0
Коледжів
0
Університетів, академій

Репозитарій

Електронний архів мистецької освіти, де накопичуються та зберігаються інформаційні матеріали наукового, навчального та навчально-методичного призначення

Інформаційна база мистецьких шкіл та коледжів

Заклади початкової та фахової передвищої мистецької освіти на карті України

Методичний кабінет

Інформація щодо методик викладання, досвіду впровадження педагогічних інноваційних, інформаційно-комунікаційних та інших технологій в мистецькій освіті, а також заходів щодо їх експертизи, популяризації та розповсюдження

0
Учнів мистецьких шкіл
0
Учнів спеціалізованих мистецьких шкіл
0
Студентів коледжів
0
Студентів університетів, академій

Наша команда

Наші новини

МІЖНАРОДНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ МАРАФОН “ARTS FOR HEARTS 2020”. ЧАСТИНА ІІ

МКІП: УРЯД ЗАТВЕРДИВ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАХОВИЙ МИСТЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ

СХВАЛЕНО ТИПОВІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

МІЖНАРОДНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ МАРАФОН “ARTS FOR HEARTS 2020”. ЧАСТИНА І

ЗАВЕРШИВСЯ ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВІДКРИТИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДИТЯЧИХ ТА ЮНАЦЬКИХ КОЛЕКТИВІВ «КАЗКИ УКРАЇНИ»