Ключові події в мистецькій освіті

Кроки з модернізації змісту та умов надання мистецької освіти

Освітні програми

Єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання

Підвищення професійної компетентності

Збагачення професійної і загальної культури педагога, знаходження ефективних шляхів навчання дорослої людини

Мистецька освіта

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості (Закон України «Про освіту»). Найважливіша Місія мистецької освіти – виявляти, плекати і розвивати здатність кожної дитини, яка виявила здібності та бажання, навчатися мистецтву. Академічні знання мають бути сучасними, живими та містити здатність до творчості як основи
унікальності та неповторності

МКІП

Міністерство
культури
та інформаційної
політики

МКУ

Культурно-
мистецька
освіта

НАЗК

Національне
агентство з питань запобігання корупції

УКФ

Грантова
підтримка

Наші анонси

ВІДКРИТИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС СУЧАСНОЇ ЕСТРАДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ «ДНІСТЕР – РІКА»

ГРОМАДСЬКЕ ТА ФАХОВЕ ОБГОВОРЕННЯ (ІІ частина)

ГРОМАДСЬКЕ ТА ФАХОВЕ ОБГОВОРЕННЯ (І частина)

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

V ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС АНСАМБЛІВ ТА ОРКЕСТРІВ СТРУННО-СМИЧКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ «ЗІГРАЄМО РАЗОМ»

0
Мистецьких шкіл
0
Спеціалізованих мистецьких шкіл
0
Коледжів
0
Університетів, академій

Репозитарій

Електронний архів мистецької освіти, де накопичуються та зберігаються інформаційні матеріали наукового, навчального та навчально-методичного призначення

Інформаційна база мистецьких шкіл та коледжів

Заклади початкової та фахової передвищої мистецької освіти на карті України

Методичний кабінет

Інформація щодо методик викладання, досвіду впровадження педагогічних інноваційних, інформаційно-комунікаційних та інших технологій в мистецькій освіті, а також заходів щодо їх експертизи, популяризації та розповсюдження

0
Учнів мистецьких шкіл
0
Учнів спеціалізованих мистецьких шкіл
0
Студентів коледжів
0
Студентів університетів, академій

Наша команда

Наші новини

CRESCENDO ART FORUM-2021

XV ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ШКІЛЬНИХ МАЛЮНКІВ «МОЇ ПРАВА»

СЕМІНАР «ФАХОВИЙ МИСТЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ – ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПОТРЕБ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ»

Всеукраїнський вебінар: «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ: ОБРАЗОТВОРЧЕ ТА ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО»

ФОНТАНСЬКА ВЕСНА – 2021