Фахова передвища мистецька освіта

У Законі України «Про освіту» (2017, ст. 16) зазначено, що фахова передвища освіта спрямована на формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов’язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності і здійсненням обмежених управлінських функцій, що характеризуються певною невизначеністю умов та потребують застосування положень і методів відповідної науки, і завершуються здобуттям відповідної освітньої чи професійної кваліфікації. Здобувачі цих професійних кваліфікацій, що відповідають п’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій, призначаються на первинні посади у певному виді економічної діяльності і здійснюють керівництво певною ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності.

Заклади фахової передвищої освіти здійснюєть свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про освіту»,  Закон «Про фахову передвищу освіту»  та інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів України.

Фахова передвища мистецька освіта передбачає набуття особою комплексу професійних, у тому числі виконавських, компетентностей та спрямована на професійну художньо-творчу самореалізацію особистості, отримання кваліфікацій у різних видах мистецтва, включаючи підготовку педагогічних кадрів для закладів початкової мистецької освіти.

Фахова передвища мистецька освіта здобувається на основі початкової мистецької та базової середньої освіти з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти або на основі повної загальної середньої освіти та полягає в набутті здобувачем освіти професійних компетентностей за певною мистецькою спеціальністю.

Особи, які здобувають фахову передвищу мистецьку освіту в закладах спеціалізованої мистецької освіти державної форми власності одночасно з повною загальною середньою освітою, безоплатно забезпечуються місцями у гуртожитках (інтернатах), харчуванням, навчальним обладнанням та стипендіями згідно із законодавством.

Положення про заклади фахової передвищої мистецької освіти затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері культури.

Фаховий коледж – заклад фахової передвищої освіти або структурний підрозділ закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової передвищої освіти, може проводити дослідницьку та/або творчу мистецьку діяльність.

Мережа закладів мистецької освіти (академій/коледжів/училищ):

Академія мистецтв імені Павла Чубинського

Бахмутський коледж мистецтв імені І. Карабиця

Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М. Леонтовича

Волинський коледж культури і мистецтв ім. І. Ф. Стравінського

Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського

Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки

Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури

Дрогобицький музичний коледж імені Василя Барвінського

Житомирське музичне училище ім. В. С. Косенка

Житомирський коледж культури і мистецтв імені Івана Огієнка

Запорізьке музичне училище ім. П. І. Майбороди

Івано-Франківське музичне училище ім. Дениса Січинського

Калуський коледж культури і мистецтв

Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв

Кам’янський музичний коледж

Канівський коледж культури і мистецтв

Київська академія мистецтв

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтва

Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра

Кіровоградське музичне училище

Коледж Луганської державної академії культури і мистецтв

Коледж хореографічного мистецтва Київська муніципальна академія танцю ім. Сержа Лифаря

Криворізький обласний музичний коледж «ДОР»

Лозівський вищий коледж мистецтв

Львівський коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені І. Труша

Львівський коледж культури і мистецтв

Львівський музичний коледж ім. С. Людкевича

Маріупольський коледж мистецтв ВНЗКФВ

Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв Запорізької обласної ради

Миколаївський фаховий  коледж культури і мистецтв Миколаївської обласної ради

Миколаївський коледж музичного мистецтва

Ніжинський коледж культури і мистецтв ім. Марії Заньковецької

Одеський коледж мистецтв імені К. Ф. Данькевича

Одеський театрально-художній коледж

Одеський художній коледж імені М. Б. Грекова

Олександрійський коледж культури і мистецтв

Полтавський коледж мистецтв  імені М. В. Лисенка

Самбірський коледж культури і мистецтв

Сєвєродонецький коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва

Сумський фаховий коледж мистецтв і культури ім. Д.С.Бортнянського

Теребовлянський коледж культури і мистецтв

Тернопільський музичний коледж імені Соломії Крушельницької

Торецький музичний коледж

Тульчинський коледж культури

Ужгородський коледж культури і мистецтв

Ужгородський музичний коледж імені   Д. Є. Задора

Уманський обласний коледж  імені П. Д. Демуцького

Харківське музичне училище ім. Б. Лятошинського

Харківське художнє училище

Харківський вищий коледж мистецтв

Херсонське музичне училище

Херсонське училище культури

Хмельницький музичний коледж ім. В. І. Заремби

Черкаський музичний коледж імені С.С. Гулака-Артемовського

Чернівецький обласний фаховий  коледж мистецтв ім. С. Воробкевича

Чернігівський музичний коледж ім. Л. Ревуцького