ЗАТВЕРДЖЕНО КОНЦЕПЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

ЗАТВЕРДЖЕНО КОНЦЕПЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Мистецька освіта не мусить мати ані перепон, ані особливих освітніх потреб. Тому Міністерство культури, молоді і спорту затвердило концепцію інклюзивної мистецької освіти. Вона базується на рівності, людиноцетричності і створенні додаткових можливостей для гармонійного розвитку суспільства, залученості всіх його членів, незалежно від віку, статі та особливостей розвитку.

 

Стратегічну надмету інклюзивної арт-освіти озвучила заступниця міністра Ірина Подоляк: «Ми прагнемо, щоб усі громадяни України, незалежно від їхніх особливостей і потреб, мали право і головне – можливість – здобувати мистецьку освіту. Бути на одному рівні залученими до створення культурно-мистецького продукту. А залучення всіх членів суспільства до громадського життя передусім забезпечить сталий розвиток громади та стане черговим етапом у формуванні суспільства щасливих людей і свідомих громадян».

 

Основні принципи концепції:
-дитиноцентризм, людиноцентризм, індивідуальний вибір освітніх траєкторій, форм та методів навчання з урахуванням інтересів учня;
-протидія всім формам дискримінації та ксенофобії;
-варіативність освітніх програм у мистецьких школах та коледжах, які враховують можливості навчання за ними осіб з особливими потребами;
-безперешкодний доступ, розумне пристосування та універсальний дизайн мистецько-освітніх закладів;
-активне включення до освітнього процесу всіх його учасників на засадах педагогіки партнерства, створення умов для співтворчості;
-інституційне партнерство між мистецькими школами і коледжами, інклюзивно-ресурсними центрами та спеціальними корекційними школами.

 

Реалізація концепції інклюзивної мистецької освіти буде виконуватись не наказами від Міністерства, а у тісній взаємодії між органами виконавчої влади, засновниками мистецьких шкіл і коледжів, інклюзивно-ресурсними центрами та громадськими організаціями і об’єднаннями, що опікуються питаннями навчання та творчого розвитку осіб з особливими освітніми потребами.

 

Держава мусить забезпечувати своїх громадян рівними правами в усьому. Адже долучення до мистецьких практик, соціалізація через мистецтво і можливість для самовираження – це фундаментально і важливо.

Джерело