Про нас

Про центр

Історія створення Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти веде свій початок у 60-ті рр. ХХ століття. 26 березня 1962 р. наказом № 112 Міністерства культури УРСР створено Науково-методичний кабінет навчальних закладів Міністерства культури УРСР при Київській державній ордена Леніна консерваторії ім. П.  І. Чайковського. На науково-методичний кабінет покладалися завдання надання методичної допомоги навчальним закладам Мінкультури УРСР, розповсюдження кращого досвіду їх роботи, підвищення кваліфікації викладачів, створення підручників і навчальних посібників.

Неодноразово мінялися назви та функції установи: Республіканський навчально-методичний кабінет з вищої, середньої спеціальної і початкової освіти в галузі мистецтва і культури, Республіканський методичний кабінет навчальних закладів мистецтв і культури. У 1999 році на базі Кабінету було створено установу нового типу: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв України, який в 2017 році змінив назву на Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти.

Міняються часи та назви, але незмінною залишається головна місія Центру – наукове, навчальне-методичне забезпечення якості мистецької освіти.

Час висуває перед нами важливі завдання змін у сфері мистецької освіти, що сприяють оновленню мети та напрямків діяльності Центру: науково-методичне, навчально-методичне та організаційне забезпечення змісту культурно-мистецької освіти; перетворення Центру на середовище для пошуку та впровадження новітніх педагогічних ідей та методик.

Мета та завдання

Середньострокові пріоритети діяльності, закріплені за Міністерством культури в рамках досягнення стратегічної цілі «Розвиток людського капіталу» в напрямку мистецької освіти: оновлення змісту мистецької освіти (освітніх та навчальних програм закладів початкової мистецької освіти) та матеріально-технічної бази спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів, а також підвищення рівня доступу до початкової та профільної мистецької освіти та створення умов для реалізації концепції освіти протягом життя.

Мета діяльності Центру: постійний методичний супровід та актуалізація змісту культурно-мистецької освіти.

Пріоритетні завдання роботи:

 • інформаційний супровід реалізації державної політики у сфері початкової та профільної мистецької освіти, надання науково-методичної допомоги суб’єктам освітньої діяльності в початковій, профільній та фаховій передвищій культурно-мистецькій освіті та координація їх діяльності та діяльності установ сфери культури і мистецтв з питань удосконалення змісту культурно-мистецької освіти;
 • розроблення та моніторинг впровадження стандартів, типових освітніх програм початкової, профільної та фахової передвищої культурно-мистецької освіти та розроблення системи моніторингу якості початкової та профільної мистецької освіти;
 • створення інноваційного майданчику, середовища, яке б акумулювало новітні педагогічні ідеї та методики (моніторинг їх появи, збирання педагогічних інновацій в культурно-мистецькій освіті; популяризація передового та ефективного досвіду в цьому напрямку шляхом створення електронного репозитарію);
 • проведення прикладних наукових досліджень у сфері початкової та профільної мистецької освіти;
 • формування та координація системи стимулювання підтримки талановитої молоді (мистецькі фестивалі, огляди, конкурси, виставки, акції, проекти тощо);
 • налагодження зв’язків між вітчизняними та зарубіжними закладами освіти сфери культури і мистецтв.
 • науково-методичний супровід впровадження наукових ідей, перспективних освітніх технологій, інноваційної, проектної та експериментальної діяльності в культурно-мистецьких освітніх закладах з метою підвищення якості освіти;
 • побудова моделі методичного сервісу всієї системи координації та методичного супроводу, у тому числі через мережу Інтернет;
 • удосконалення системи освітнього моніторингу, виявлення, вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду; створення умов для розвитку професійних компетентностей, педагогічної майстерності, творчої ініціативи викладацьких кадрів, удосконалення форм і методів їхнього професійного рівня;
 • участь в грантових проектах, інноваційних програмах;
 • залучення викладачів до участі у фахових конкурсах, популяризації передового досвіду через створення посібників тощо.

 

Напрями діяльності:

Організаційна робота:

 • інструктивно-методичні наради, засідання робочих та творчих груп; організація семінарів-практикумів, конференцій тощо;
 • поліпшення ефективності роботи та професійної майстерності працівників Центру;
 • проведення конкурсів та фестивалів, концертів, проектів, олімпіад, оглядів тощо.

Науково-методична робота:

 • створення національної електронної бази даних викладачів-методистів початкової та профільної мистецької освіти;
 • експертиза та підготовка методичних посібників і матеріалів ;
 • розроблення фахового репозитарію культурно-мистецької освіти;
 • створення системи оцінки якості роботи педагогічних працівників мистецьких шкіл та організація системи їх професійного розвитку.

Вивчення, узагальнення та поширення інноваційного культурно-мистецького педагогічного досвіду:

 • розміщення в електронному репозитарії програм, посібників, хрестоматій, збірок педагогічного репертуару, методичних рекомендацій та інших навчальних матеріалів для мистецьких шкіл як відкритого електронного архіву матеріалів наукового та навчально-методичного призначення, створених викладачами галузі;
 • проведення оглядів та конкурсів педагогічних ідей та майстерності;
 • вивчення досвіду роботи (огляди інноваційного педагогічного досвіду) та його популяризація серед освітян культурно-мистецької сфери.

Експериментальна та дослідна робота:

 • дослідження стану якості навчальної літератури;
 • дослідження стану якості культурно-мистецької освіти;
 • створення банку аналітично-інформаційних даних якості культурно-мистецької освіти;
 • координація діяльності експериментальних форм роботи на базі навчальних закладів.

Робота з дітьми з особливими потребами:

– розроблення та запровадження програм інклюзивної мистецької освіти початкового рівня.

Статут ДНМЦЗКМО (PDF) 

Експертиза та підготовка методичних посібників і матеріалів (PDF)