ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО: ТВОРЧІ НАДБАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ»

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО: ТВОРЧІ НАДБАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ»

Міністерство освіти і науки України
Міністерство культури України
Київський національний університет культури і мистецтв
Науково-дослідний інститут
Аспірантура, докторантура
Факультет сценічного мистецтва

 

 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
 «Сценічне мистецтво: творчі надбання та інноваційні процеси»

 

м. Київ, 16 квітня 2020 року

Науково-дослідний інститут, аспірантура, докторантура, факультет сценічного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв запрошують науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів та магістрантів вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів взяти участь у ІІ Всеукраїнській заочній науково-практичній конференції «Сценічне мистецтво: творчі надбання та інноваційні процеси», яка відбудеться 16 квітня 2020 р.

За результатами конференції буде видано збірник «Сценічне мистецтво: творчі надбання та інноваційні процеси».

Прийом тез: до 1 квітня 2020 р. (дистанційно).

Місце проведення: Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, вул. Є. Коновальця, буд. 36.

Тематичні напрями конференції:

 1. Проблеми творчих питань сучасного сценічного мистецтва.
 2. Культурно-мистецька спадщина України у світовому культурному контексті.
 3. Новітні технології сучасного мистецтва естради.
 4. Театральне мистецтво в умовах глобалізаційних процесів.
 5. Професійна мистецька освіта: проблеми теорії та практики.
 6. Політика в сучасному європейському інформаційно-мистецькому просторі.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

 

Умови участі:

До 1 квітня 2020 року (включно) на електронну адресу оргкомітету  mirchukmmm@gmail.com окремими файлами необхідно надіслати:

 • Заявку та анкету (дод. 1) на участь у конференції;
 • Тези (назва файлу: № та назва тематичного напряму, П.І.Б. автора тез);
 • Завірену та відскановану рецензію наукового керівника (для аспірантів, здобувачів, магістрантів);
 • За результатами конференції всі учасники отримають збірник матеріалів конференції.

Вимоги до оформлення тез:

 • Обсяг – від 3 до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007; шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абз. відступ – 1,25 см; поля – 2 см. Сторінки не нумеруються.
 • Послідовність розміщення матеріалів у тезах: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді (наприклад, Напрям 1. Проблеми творчих питань сучасного сценічного мистецтва), прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний),науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання, місто, в якому його розташовано, держава, електронна пошта, ORCID, шрифт – курсив, назва тез (шрифт заголовка – напівжирний), текст (дод. 2).
 • У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому номера сторінки, наприклад: [5, с. 115].
 • Літературу необхідно оформляти згідно з вимогами МОН України та ДСТУ 8302:2015 (Дод. 3).
 • Відповідальність за достовірність інформації та зміст тез несе автор.
 • Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам та подані пізніше вказаного терміну, розглядатись оргкомітетом не будуть.
 • Оргкомітет залишає за собою право відбору тез. Автори, які подають матеріали, погоджуються з тим, що текст є оригінальним і раніше не друкувався.

Форма участі: заочна.

Збірник тез буде надіслано учасникам конференції на відділення Нової пошти, вказане у заявці, протягом місяця після проведення конференції.

 

Контакти організаційного комітету:
095-332-32-33 Мельник Мирослава Миколаївна,
050-332-01-80 Донченко Наталія Петрівна