Всеукраїнська науково-практична конференція методичних служб сфери мистецької освіти «МИСТЕЦЬКА ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Всеукраїнська науково-практична конференція методичних служб сфери мистецької освіти «МИСТЕЦЬКА ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Міністерство культури, молоді та спорту України

 Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти

Обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів (м. Харків)

запрошують взяти участь
у Всеукраїнській науково-практичній конференції

методичних служб сфери мистецької освіти
«МИСТЕЦЬКА ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО: методичні аспекти»

Дедлайн: 15 березня 2020 р.

29-30 квітня 2020 року у м. Харкові відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція методичних служб сфери мистецької освіти «МИСТЕЦЬКА ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО: методичні аспекти».

Конференція стане платформою для розгляду та обговорення актуальних питань у мистецькій освіті. Захід заплановано як занурення в «інформаційний потік» щодо максимального ознайомлення з інноватикою мистецької освіти, обговорення методів/прийомів/засобів/підходів та способів їх застосування для вирішення педагогічних проблем.

Мета конференції: спрямовування методичних служб сфери мистецької освіти на вивчення, постійний супровід та популяризацію впровадження передового інноваційного педагогічного досвіду в практику мистецької освіти; підвищення іміджу методичних служб серед педагогічних працівників мистецької освіти; представлення та аналіз регіонального досвіду (презентація ефективних авторських методик та прийомів навчання в мистецькій школі).

Цільова аудиторія: керівники та методисти методичних служб сфери мистецької освіти, викладачі-методисти мистецьких шкіл, заступники директорів з навчальної роботи, відповідальні особи, які за функціональними обов’язками є кураторами методичної роботи в мистецьких школах та коледжах, представники інших освітніх закладів та установ сфери культури.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Координація методичних служб у забезпеченні якості мистецької освіті.
  2. Вітчизняний та міжнародний досвід інноваційних методик навчання в мистецькій школі.
  3. «Авторська мистецька школа»: варіативність технологій та методик навчання в класах мистецької школи (педагогічна майстерня з досвіду роботи викладачів-методистів – регіональний аспект).
  4. Імпульс до народження інноваційних методик: вирішення актуальних педагогічних питань в мистецькій школі.
  5. Комунікаційна складова у формуванні престижу мистецької освіти.

У програмі конференції плануються: панельна дискусія, презентація методичних служб, огляд педагогічного досвіду провідних викладачів-методистів, майстер-класи, тематичні виступи, ознайомлення з новою навчально-методичною літературою та сучасними вимогами до експертизи методичних продуктів в мистецькій освіті, концерт та виставка творчих робіт викладачів мистецьких шкіл Харківської області «Весняний подарунок Слобожанщині» та інше.

Детальна програма буде опублікована 2 квітня 2020 р. на сайтах:

Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти (https://www.dnmczkmo.org.ua/);

Обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів (м. Харків) (http://onmcpk.kh.ua).

 

ФІНАНСОВІ УМОВИ:
Організаційний внесок 150 грн – для участі у конференції здійснюється в день проведення, без мети отримання організаторами заходу прибутку. Організаційний внесок покриває фінансові витрати на: канцелярські товари, оренду приміщень та обладнання, каву-брейк, виготовлення сертифікатів учасників.

Витрати на відрядження учасників Конференції проводяться за власний рахунок або за рахунок організації, що відряджає.

Умови проживання:
– гуртожиток Харківської національної юридичної академії, вартість доби – 300  грн. (покращені умови);

– гуртожиток Харківського вищого коледжу мистецтв, вартість доби – 70 грн. (7 поверх, ліфт відсутній, кількість місць обмежена).

Заявки на участь у конференції (додаток 1) надсилаються до 15 березня 2020 р. на електронну адресу: onmc2020@gmail.com.

За результатами конференції учасники отримають Сертифікат Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти про участь у конференції, як методичному заході з підвищення кваліфікації: (учасник-слухач – 18 годин; учасник-доповідач з публікацією тез – 24 години; учасник-організатор та ведучий методичного заходу (майстер-клас, відкритий захід тощо) у рамках конференції – 40 годин).

За підсумками конференції планується видання збірки матеріалів учасників. Орієнтовна вартість публікації однієї сторінки 20 грн., оплата публікації здійснюється за рахунок авторів при реєстрації. В електронному вигляді тези статей надсилаються до 15 березня 2020 року на електронну адресу center@dnmczkmo.org.ua (позначка в темі листа: конференція_Харків 29 -30.04.2020).

Матеріали учасників також будуть опубліковані в електронній науково-методичній збірці, яка буде надіслана авторам та розміщена для вільного завантаження в рубриці «Репозитарій» (колекції «Матеріали конференцій») на сайті Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти: http://arts-library.com.ua/handle/123456789/308. Збірник науково-методичних матеріалів буде рецензовано експертами та схвалено рішенням Вченої ради Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти. Наукова, граматична та стилістична редакції проводяться учасником самостійно. Редакційна колегія збірки має право відмовити учаснику, якщо текст тез не відповідає зазначеним вимогам.

Мова конференції: українська.

Текстом для збірника може бути науково-методичний матеріал (опис теоретичних концепцій, моделей, опис досвіду викладача, опис методики, технології роботи з учнями, розробка заняття тощо) у вигляді тез.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Вимоги до змісту: науково-методичний матеріал повинен відповідати тематичним напрямам конференції та містити результати, які є актуальними, обґрунтованими, достовірними й практично значущими.

Вимоги до кількості авторів: не більше двох.

Обсяг: 3–7 сторінок формату А5.

Оформлення тексту: поля – 2 см зі всіх сторін. Шрифт: Times New Roman. Розмір шрифту – 12 (відомості про авторів, анотація, ключові слова, література – 12; назва доповіді – 14). Міжрядковий інтервал – 1,0. Абзац – 1 см. Орієнтація – книжкова (А5) (алгоритм налаштування формату А5 у Microsoft Word Document: 1) макет – розмір – А5; 2) «разметка страницы» – размер – А5), без нумерації сторінок, без переносів.

Структура тез: 1) прізвище ім’я по батькові, науковий ступінь, вчене (почесне) звання автора, установа – вирівнювання по правому краю (автори, які не мають наукового ступеня/вченого звання – вказують посаду: наприклад, методист, викладач-методист і т. ін.), номер мобільного телефону, електронна адреса, обраний тематичний напрям конференції; 2) через 1 інтервал назва доповіді – по центру, всі літери великі; 3) через 1 інтервал анотація – курсивом, 5 рядків; 4) через 1 інтервал ключові слова – 5 слів; 5) через 1 інтервал текстова частина доповіді, без виділення структурних елементів; 6) через 1 інтервал література – до 5-ти найважливіших наукових джерел (розміщення джерел за алфавітом: спочатку джерела написані кирилицею, потім – латиницею), на які є посилання в тексті.

Табличний і графічний матеріал: цифровий матеріал подається у таблицях, що мають порядковий номер і назву, які друкуються посередині над таблицею 12-м шрифтом (наприклад, Табл. 1. Методичні засоби). Графічний матеріал також потрібно нумерувати і він повинен мати назви, які вказують під кожною ілюстрацією по центру 12-м шрифтом (наприклад, Рис. 2. Класифікація видів уроків). Під таблицями та ілюстраціями 10-м шрифтом вказується джерело (для таблиці – з абзацу; для рисунку – по центру). Наприклад, Джерело: розроблено на основі [4] (або власна розробка). Таблиці та рисунки мають бути книжкового формату і розміщуватися по ширині усього поля сторінки.

Посилання: а) на літературу – необхідно подавати у такому вигляді: [2], або [3, с. 28–30] – якщо йде пряме цитування; б) на таблицю, рисунок – здійснюються у такому вигляді: (табл. 2), (рис. 1). У тексті не допускаються порожні рядки (окрім відступів між ілюстраціями і текстом), зайві пробіли. Абзаци позначати тільки клавішею «Enter». Слідкувати за правильним використанням дефісу (-) і тире (–).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

ІВАНІВ Іван Іванович,
викладач-методист,

викладач відділу народних інструментів,
Київська школа мистецтв № 1
+380943334455
ivanov@ukr.net
Напрям роботи:
Координація методичних служб
у забезпеченні якості мистецької освіті

 

НАЗВА

 

У доповіді… текст анотації одним абзацом … дуже коротко, конкретно й достатньо для розуміння описуються основні результати – до 5 рядків.

Ключові слова: мистецька освіта, педагогічна проблема, система роботи…, які відображають зміст статті – 5 слів.

Текст тез …

Література

  1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
  2. Козерацький Г. В. Феномен професійної деформації особистості педагога: причини, шляхи профілактики і подолання. Правова держава. 2014. № 18. С. 144–150.

 

Телефони для довідок:

+38(057) 704-13-54; моб. тел.: +38095140-70-31, +38067 266-45-79 (Самоварова Тамара Михайлівна);

+38(057)704-13-55, моб. тел.:+380501524612 (Волошко Наталя Валентинівна);

+38 (044) 279-10-92, +38 (044) 279-10-93, +38 (044) 279-10-88; моб. тел.: +380505354670 (Бриль Марина Миколаївна).