IV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА IНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦIЯ «СУЧАСНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

IV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА IНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦIЯ «СУЧАСНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦIАЦIЯ ВИКЛАДАЧIВ-СТРУННИКIВ ГО «ESTA УКРАЇНА»
УПРАВЛIННЯ КУЛЬТУРИ I ТУРИЗМУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ

І. Загальні положення

1.1 Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнської науково-практичної iнтернет-конференцiї «Сучасна мистецька освiта: виклики та перспективи».

1.2 Засновники та організатори Всеукраїнської науково-практичної конференцiї:
* Всеукраїнська громадська організація викладачiв-струнникiв «ESTA Україна» — ланка Європейської асоціації викладачiв-струнникiв«ESTA», президент — Коптєнкова Наталя Сергiївна.
* Координатор програм «ESTA Україна» по Сходу України, член правлiння ГО «ESTA Україна», заслужений працiвник культури України Анастасьєва Наталя Олександрiвна.

1.3 Спiворганiзатор інтернет-конференції: ЗВО «Марiупольський коледж мистецтв», директор — заслужений працiвник культури України Андронова Валентина Дмитрiвна.

1.4.  Інформаційний партнер: Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти.

1.5 Iнтернет-конференцiя проводиться за сприяння:
* Управлiння культури i туризму Донецької ОДА, начальник — Певна Алiна Валентинiвна;
* Донецького обласного навчально-методичного центру культури;
* Донецького обкомому профспiлки Працiвникiв культури України, голова — Уткiна Марiя Iванiвна.

1.6 Iнтернет-конференцiя проходить на засадах відкритості, прозорості та гласності. Під час проведення iнтернет-конференцiї обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

II. Мета iнтернет-конференцiї

– ознайомлення з методично-теоретичними засадами сучасної мистецької освiти;
– вивчення та поширення передового досвіду, креативного педагогічного мислення викладачiв мистецьких шкiл, середніх спеціалізованих музичних шкіл та провiдних фахiвцiв закладів фахової передвищої та вищої мистецької освіти;
– ознайомлення з сучасними методиками викладання, репертуарними новинками;
– розширення існуючих та відкриття нових можливостей для забезпечення взаємодії викладача та учня в умовах сучасної мистецької освіти;
– узагальнення досвiду викладачiв, якi працюють за традицiйними методиками.

III. Порядок проведення та умови проведення iнтернет-конференції

3.1. Термін проведення: 27–30 жовтня 2020 року.

3.2. Учасники конференції.
У роботі конференції беруть участь викладачі мистецьких шкiл, середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів, закладів фахової передвищої та вищої мистецької освіти.
Доповідачі для участі у конференції мають надіслати заявку на e-mail: zigraemorazom@gmail.com (форма заявки додається — див. дод. 1). Заявка разом із тезами доповіді має бути надіслана до 1 жовтня 2020 року. Заявка має бути заповнена і збережена у документі Microsoft Word і прикріплена до листа як вкладення.
У заявці зазначається також (за нявності) назва творчого доробку (репертуарної збірки тощо), бажана кількість творів, які виносяться на презентацію, їх назви та хронометраж кожного твору.
Учасники-слухачі мають заповнити онлайн-заявку:
https://forms.gle/8nMuKF2AT6zKCTyF7 до 20 жовтня року. У разі неможливості скористатися онлайн-реєстрацією учасники-слухачі мають надіслати заповнену заявку слухача конференції (форма заявки додається — див. дод. 2) на електронну адресу: esta.ukraine@gmail.com.

3.3. Робота конференцiї проводиться за секцiями:
– струнно-смичкових iнструментiв,
– фортепiано,
– класичного та естрадного спiву,
– народних iнструментiв,
– духових та ударних iнструментiв.

3.4. Тривалість конференції:
– секція струнно-смичкових iнструментiв — 5 годин (0,15 кредитів ЄКТС),
– секція фортепiано — 5 годин (0,15 кредитів ЄКТС),
– секція класичного та естрадного спiву — 5 годин (0,15 кредитів ЄКТС),
– секція народних iнструментiв та секція духових та ударних iнструментiв — відбуваються в один день — сумарно 5 годин; орієнтовний розподіл: по 2,5 години (по 0,075 кредитів ЄКТС) на кожну секцію.

3.5. Форма проведення конференції: дистанційна. Формати участі доповідачів конференції:
– методичнi доповiдi,
– майстер-класи,
– презентації репертуарних збірок, методичних посібників, окремих творів тощо.
Тривалість виступів та теми конференції затверджуються оргкомітетом.
Виступ доповідача повинен складатися з двох частин: методичної та практичної.
Під час підготовки до виступу доповідачам необхідно звернути увагу на такі визначення та критерії надання матеріалу:
– Доповідь — один із видів монологічного мовлення: публічне, розгорнуте повідомлення з певного питання.
– Зміст доповіді — це представлена інформація, що відображає суть питання.
– Ексклюзивність — яскраво виражена індивідуальність, вибір, повнота та оригінальність представленого матеріалу.
– Загальна культура — рівень представленості матеріалу, ерудиція, нестандартність та інновацій їсть у викладенні монологічного матеріалу та інтерпретації особистого досвіду, презентативність надання музичного матеріалу.

3.6. Порядок оформлення матерiалiв у збiрник тез конференцiї
* Обсяг — 6 сторінки, текстовий редактор — Microsoft Word, формат сторінки А4 (210х297 мм). Times New Roman, Поля: ліве — 30 мм; праве — 15 мм; верхнє — 25 мм; нижнє — 25 мм. Кегль — 14. Міжрядковий інтервал — 1,5, стиль — Normal.
* Відомості про авторів — прізвище, ініціали — Times New Roman, шрифт напівжирний, вирівнювання по правому краю.
* Посада та місце роботи, науковий ступінь, вчене звання — шрифт звичайний, вирівняний по правому краю.
* Назва матеріалів; Times New Roman, шрифт звичайний, усі символи прописні, без переносу слів, вирівнювання по центру.
* Текстова частина; Times New Roman, вирівняний по ширині, без переносу слів з відступом 10 мм.
* Список літератури розміщується наприкінці тексту; Times New Roman, вирівнювання по ширині, оформлюється у вигляді нумерованого списку.
* Для публікації текстів доповідей у збірці необхідно текст доповіді представити у електронній версії.
* Ілюстративні матеріали (схеми, малюнки, таблиці та ін.) повинні бути пронумеровані і розташовані в тексті тільки після посилань на них.

3.7. Учасники, які надали матеріали, що відповідають вимогам для публікацій науковометодичного характеру, матимуть нагоду виступити із доповіддю та (або) опублікувати
свої статті у збірці «Сучасна мистецька освiта: виклики та перспективи».

3.8. Програма Конференції, детальний розклад та зразок сертифіката оприлюднюється на сайті http://esta.org.ua.
За результатами участі в Конференції учасники отримують номерні сертифікати про підвищення кваліфікації в електронному вигляді, які відповідають вимогам постанови КМУ від 21.08.2019 р. № 800 із змінами та доповненнями.
Прізвища учасників Конференції, які взяли участь у заході, розміщуються на сайті http://esta.org.ua після проведення Конференції. Визнання результатів підвищення кваліфікації приймається рішенням педагогічної ради закладу освіти, де працює учасник Конференції.

IV Фінансове забезпечення конференції

4.1. Для забезпечення підготовки та проведення конференції в установленому порядку можуть залучатися благодійні внески, спонсорська допомога та інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.
• Благодiйнi організаційні внески у розмірі 200 грн за участь однієї особи в одній секції учасники-слухачі переказують на офіційний рахунок ГО «ЕСТА Україна» після подання заявки про участь у конференцiї (реквізити можна буде отримати в електронному листі, який надійде у відповідь про зареєстровану заявку). Оргвнесок за одного учасника в секції «народні інструменти» або «духові та ударні інструменти» становить 100 грн. Участь одного учасника у кількох секціях передбачає систему знижок: за участь у другій секції — 100 грн, за участь у третій і кожній наступній — по 50 грн.
• Вартість публікації (за бажанням доповідача; орієнтовно — 50 грн за одну сторінку А5) за наявності електронної версії матеріалів сплачується після реєстрації і отримання підтвердження від оргкомітету про відповідність поданого матеріалу вимогам для публікацій науково-методичного характеру. Переказ здійснюється на офіційний рахунок ГО «ЕСТА Україна».
Реквізити надаються в листуванні після реєстрації і затвердження участі доповідача.

Контакти: координатор програм ГО «ESTA-Україна» Східного регіону Анастасьєва Наталя Олександрівна — заслужений працівник культури України, зав. Відділенням «Професійного спрямування», викладач вищої категорії, методист КЗ «Маріупольська школа мистецтв», ЗВО «Маріупольський коледж мистецтв»;
т.: +380955374407, +380975997071,
e-mail: zigraemorazom@gmail.com