ІІ науково-практична конференція «СИНТЕЗ МИСТЕЦЬКОЇ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ ТА ГЛОБАЛЬНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»

ІІ науково-практична конференція «СИНТЕЗ МИСТЕЦЬКОЇ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ ТА ГЛОБАЛЬНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«УЖГОРОДСЬКИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ»
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Друга науково-практична конференція

«Синтез мистецької науки, освіти та творчості в Україні та глобальному культурному просторі»
(з міжнародною участю)

Ужгород, Україна
23-24 квітня 2020 р.

Конференція проводиться у новому форматі SMARTART, де поєднується  традиційні академічні доповіді, презентації та перформанс.

До участі у роботі конференції запрошуються викладачі, студенти, аспіранти й творчі кадри закладів освіти, , а також діячі культури і мистецтв, представники різних напрямів музичного, вокального, хореографічного та сценічного мистецтва. В програмі конференції: доповіді, доповіді з презентацією, слайд-шоу, відео кліпи і ролики з коментарями і показами, уроки майстерності за участі викладачів та студентів, індивідуальні і групові виступи викладачів і студентів. Планується проведення майстер-класів та концерту.

ФОРМА УЧАСТІ: ОЧНА ТА ЗАОЧНА.

Передбачено видачу сертифікату ДЛЯ ПРИСУТНІХ УЧАСТНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Тематичні напрями:

– Творчість як сприйняття світу (музика, спів, танець, фотографія та колажі)
– Музична теорія та методологія
– Інтеграційні процеси в мистецтві (доповідь, виконавські презентації, інсталяції тощо)
– Культура та естетика буття (сценки, ансамблі, пантоміма тощо)
– Інформаційні системи в культурі (доповіді, презентації)
– Інформаційні потреби діячів культури і мистецтв (доповіді, презентації, семінари)
– Проблеми індивідуально-виконавчої діяльності (доповіді, презентації проектів, виконавські номери)
– Соціокультурний менеджмент (проекти, мастер-класи)
– Комунікаційний менеджмент (презентації, ігри, доповіді)
– Аудіовізуальне мистецтво, техно-мистецтво (проекти, презентації)
– Документальна пам’ять
– Документознавство та інформаційна діяльність: інтеграція в умовах медіа
– Бібліотека і медіа
– Соціокультурне мистецьке підприємництво: теорія, правове забезпечення, організація , практика

Регламент:

Академічні доповіді – до 10 хв.
Доповідь з презентацією – до 20 хв.
Мистецьки номери – до 15 хв.
Хореографічний номер (соло або ансамбль) – 5-7 хв.
Музичний ансамбль – 7-10 хв.
Слайд-щоу –  до 7 хв

Терміни подання документів для участі в конференції:

1. Заявки приймаються до 20.03.2020 :

  • заявку для участі в конференції (бланк заявки додається, назва файлу – прізвище автора латинськими літерами (Ivanov.doc));
  • електронну версію доповіді (e-mail; назва файлу – прізвище автора латинськими літерами (Ivanov.doc))

2. Тези доповідей – до 10.04. 2020

Структура доповіді має містити наступні елементи: постановку й обґрунтування актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені; формулювання мети та завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень; список використаних джерел.

Обсяг публікації – 4-6 сторінок формату А4.

Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 98, 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Нумерація сторінок не ставиться.

 Порядок розміщення матеріалу. У правому верхньому куті необхідно вказати прізвище, ініціали, посаду, місце роботи, вчене звання, науковий ступінь автора (авторів).

Назва статті набирається прописними літерами по центру сторінки.

 Під назвою через 1 інтервал – анотація (3-4 речення) та ключові слова українською, російською та англійською мовами, за якими розміщується текст статті.

Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, с. 95-96] [див.: 2; 5; 7].

Після статті через 1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список використаних джерел під заголовком ДЖЕРЕЛА. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту.

3. Медіа формати (презентація, відеоролик, звукові записи для інсталяцій,акторських виступів тощо), або замовлення на музічно-візуальний супровід  номерів подається до 10.04. 2020 .

 

Участь у конференції безкоштовна.

Для отримання сертифікату треба буде сплатити вартість ЙОГО виготовлення.

Всі матеріали конференцій будуть видані  в електронному форматі.

  

Витрати, пов’язані з проїздом та проживанням, оплачується учасником конференції за власний рахунок або за рахунок відряджуючої сторони.

 

Адреса і Контакти:
Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський коледж культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради, 88009 м. Ужгород, вул. Минайська 38/89,  тел. (0312) 66-21-80
e-mail: uzhgorodkkm@gmail.com

 

Додаткову інформацію і консультації можна отримати в Оргкомітеті  конференції:
kafedraskd@ukr.net 
тел.: 0939015530

 

Заявки та матеріали конференції надсилати на е-мейл kafedraskd@ukr.net