Ключові події

Ключові події у функціонуванні системи культурно-мистецької освіти незалежної України

1991 рік – прийнято Закон Української РСР «Про освіту», в якому училища культури та мистецтв, як і інші заклади освіти цього типу, віднесені до закладів вищої освіти.

1992 рік – прийнято Закон України «Основи законодавства України про культуру», яким одним з пріоритетів державної політики в галузі культури визначено естетичне виховання дітей та юнацтва в закладах освіти незалежно від форм власності і підпорядкування, закріплено право громадян на спеціальну освіту в галузі культури, визначено порядок організації спеціальної освіти в галузі культури.

Початок децентралізації видатків та управління школами естетичного виховання та училищ культури і мистецтв, які віднесені до комунальної власності.

1991 – 1995 роки – кількість закладів початкової мистецької освіти (шкіл естетичного виховання: музичні, художні, хореографічні, мистецтв тощо) зростає до 7 %.

З 1993 року розпочинається масова реорганізація музичних шкіл у школи мистецтв.

З 1996 року спостерігається скорочення чисельності шкіл естетичного виховання.

2000 рік – введення в дію Закону України «Про позашкільну освіту»: музичні, художні, хореографічні школи, школи мистецтв законодавчо входять до системи позашкільної освіти.

2002 рік – введення в дію Закону України «Про вищу освіту», який не містив специфічних норм щодо вищої культурно-мистецької освіти.

Розробляються основні нормативно-правові акти щодо діяльності музичних, художніх хореографічних шкіл, шкіл мистецтв.

2011 рік – набуття чинності Законом України «Про культуру» (чинний і сьогодні), яким введено терміни «культурно-мистецька освіта», «заклад освіти сфери культури».

2014 рік – прийнято та введено в дію Закон України «Про вищу освіту», який містить деякі норми щодо закладів вищої освіти культурологічного та мистецького спрямування. Введено короткий цикл вищої освіти «молодший бакалавр», який має стати фактором забезпечення культурно-мистецькими коледжами регіональних потреб у кадровому забезпеченні галузі культури і мистецтва.

2015 рік – у новому переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здобувається вища освіта, зафіксовано галузь знань «Культура і мистецтво», до якої увійшли 6 спеціальностей мистецтва та 3 спеціальності культури.

2016 рік – розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 лютого № 119 затверджено Довгострокову стратегію розвитку української культури – стратегії реформ, якою зокрема передбачено:

– створення системи моніторингу якості початкової мистецької освіти;

– створення системи грантової та іншої фінансової підтримки учнів/студентів спеціалізованих мистецьких навчальних закладів усіх рівнів;

– стимулювання розроблення програм інклюзивної мистецької освіти початкового рівня;

– сприяння внутрішнім та міжнародним академічним обмінам між закладами культурно-мистецької освіти з метою інтегрування до європейського мистецько-освітнього простору.

2017 рік – розпорядженням Кабінету Міністрів України № 275 затверджено середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, одним з пріоритетів якого є модернізація змісту та умов надання мистецької освіти. У рамках реалізації пріоритету Міністерством культури розроблено мінімальні стандарти забезпечення послугами мистецької освіти (частину «мінімального культурного кошика»); проект нових типових навчальних планів державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (старша профільна школа) та Концепцію сучасної мистецької школи.

Відповідно до статистичного спостереження 2017 року станом на 1 вересня у зв’язку з децентралізацією та утворенням об’єднаних територіальних громад по Україні відкрито 6 нових мистецьких шкіл.

2017 рік – набрав чинності Закон України «Про освіту» № 2145, який вперше в історії законодавства містить окремі норми щодо мистецької освіти. Законом введено науково-творчий ступінь доктора мистецтва та норми щодо його запровадження, мистецький напрям позашкільної освіти, терміни «мистецька освіта», «початкова мистецька освіта», «мистецька школа», «спеціалізована мистецька школа-інтернат», «мистецький коледж», а також особливі умови атестації педагогічних працівників, впровадження освітнього процесу в закладах мистецької освіти, розроблення стандартів початкової, профільної та фахової передвищої освіти.

2018 рік – у процесі оновлення змісту мистецької освіти затверджено:

  • Порядок здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні в закладах вищої освіти мистецького спрямування, а також створення правових підстав для формування та розміщення державного замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів та стипендіального забезпечення здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-творчому) рівні вищої освіти в асистентурі-стажуванні;
  • Методичні рекомендації з розроблення освітніх програм для мистецьких шкіл;
  • Положення про атестацію педагогічних працівників (установ) освіти сфери культури;
  • Положення про конкурс на посаду керівника державної спеціалізованої мистецької школи (школи-інтернату), що належать до сфери управління Міністерства культури України;
  • Положення про мистецьку школу;
  • Форма звітності 1-МШ для мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів).