Освітні програми

Освітня програма — документ, який визначає мету та мінімальний нормативний зміст, перелік освітніх компонентів (навчальних дисциплін і контрольних заходів тощо), їх логічну послідовність та обсяг, спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.

Типова освітня програма елементарного підрівня – це документ, який визначає основні засади й підходи до навчання в початковій мистецькій школі, мету та мінімальний нормативний зміст освіти елементарного підрівня, перелік освітніх компонентів (навчальних дисциплін та контрольних заходів), їх логічну послідовність та обсяг, що забезпечує набуття визначених компетентностей для досягнення здобувачами обов’язкових очікуваних результатів навчання.

Закон дозволяє навчальним закладам використовувати типову, затверджену Міністерством культури України, або працювати за розробленими самостійно освітніми програмами.

Держава визначає очікувані результати на кожному етапі навчання здобувача (після кожного року навчання) – а шлях досягнення цих результатів педагог може обирати сам.

Закон каже, що педагоги мають право на «академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі».

Типові освітні програми елементарного підрівня:

Типові освітні програми середнього (базового) підрівня

Музичне мистецтво:

Образотворче та декоративне мистецтво:

Сценічне мистецтво:

Наказ Міністерства культури України від 23.07.2019 №562

Типові навчальні програми з навчальних дисципін
елементарного підрівня початкової мистецької освіти:

Музичне мистецтво:

Музичне мистецтво: інструментальні класи

Музичне мистецтво: хоровий спів

Музичне мистецтво: фольклор

Образотворче (станкове і декоративне)мистецтво:

Хореографічне мистецтво:

Сценічне мистецтво: