Освітні програми

Освітня програма — документ, який визначає мету та мінімальний нормативний зміст, перелік освітніх компонентів (навчальних дисциплін і контрольних заходів тощо), їх логічну послідовність та обсяг, спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.

Типова освітня програма елементарного підрівня – це документ, який визначає основні засади й підходи до навчання в початковій мистецькій школі, мету та мінімальний нормативний зміст освіти елементарного підрівня, перелік освітніх компонентів (навчальних дисциплін та контрольних заходів), їх логічну послідовність та обсяг, що забезпечує набуття визначених компетентностей для досягнення здобувачами обов’язкових очікуваних результатів навчання.

Закон дозволяє навчальним закладам використовувати типову, затверджену Міністерством культури України, або працювати за розробленими самостійно освітніми програмами.

Держава визначає очікувані результати на кожному етапі навчання здобувача (після кожного року навчання) – а шлях досягнення цих результатів педагог може обирати сам.

Закон каже, що педагоги мають право на «академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі».  

Типові освітні програми елементарного підрівня: 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

024 Хореографія

025 Музичне мистецтво

026 Сценічне мистецтво

 

Типові освітні програми середнього (базового) підрівня

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

023 Образотворче та декоративне мистецтво:

024 Хореографія

025 Музичне мистецтво:

026 Сценічне мистецтво:

Наказ Міністерства культури України від 23.07.2019 №562   

Типові навчальні програми з навчальних дисципін
елементарного підрівня початкової мистецької освіти:

023 Образотворче (станкове і декоративне)мистецтво:

024 Хореографічне мистецтво:

025 Музичне мистецтво: 

025 Музичне мистецтво: інструментальні класи

025 Музичне мистецтво: хоровий спів

025 Музичне мистецтво: фольклор

026 Сценічне мистецтво:

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

022 Дизайн

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

024 Хореографія

025 Музичне мистецтво

026 Сценічне мистецтво

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа