ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

«МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ
У НАВЧАННІ ТА ТВОРЧОСТІ: РЕАЛІЇ ХХІ СТ.»

(очно-дистанційний формат проведення)

ГО “Центр освітніх ініціатив “Толока” за підтримки інших партнерів та нашого Центру почав реалізацію проєкту “Субгранти для культурних проектів” ZMINA_2_0″ фонду ІЗОЛЯЦІЯ за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Напрям: розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників

Термін навчання – 2 місяці.

Кількість годин – 60 (2 кредити ЄКТС).

Вартість навчаннябезкоштовно.

За результатами підвищення кваліфікації видається сертифікат.

Початок  навчання – 8 квітня 2023 року.

Формат навчання – змішаний.

Автори-укладачі програми підвищення кваліфікації:

 Просіна Ольга Володимирівна, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент; голова ГО «Центр освітніх ініціатив «Толока».

Салагуб Людмила Іванівна, доктор філософії (спеціальність 032 «Історія та археологія»); молодший науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України; тренер (коуч) у контексті проведення наукових, освітньо-мотиваційних та культурно-мистецьких заходів; член ГО «Центр освітніх ініціатив “Толока”»; присвоєні кваліфікації: «Міжнародний керівник категорії «Б» у галузі освіти та науки (згідно з класифікацією  «ЮНЕСКО»)» та «Міжнародний учитель / викладач».

Зміст програми курсу розроблено на основі авторських матеріалів авторів-укладачів програми підвищення кваліфікації, долучених тренерів-коучів та запрошених митців, які проводять заняття / майстерки для слухачів / слухачок.  

Основний «меседж» програми курсу (ключова мета):  творча співпраця експертів (діячів культури, педагогів та науковців) зі слухачами / слухачками задля професійного розвитку освітян і митців, які реалізовуватимуть освітню, творчу та мотиваційно-психологічну роботу загалом та з дітьми-переселенцями / батьками (волонтерська діяльність) зокрема, через призму їхнього залучення до творчої діяльності та надання змоги розкрити свої унікальні здібності та таланти кожному індивідууму.

Основні завдання програми:

сформувати ефективну комунікацію між діячами культури, учителями, науковцями через організацію спільних заходів в онлайн- та офлайн-форматах;

створити умови для професійного розвитку освітян і митців для роботи (волонтерської діяльності) з дітьми ВПО та їхніми батьками;

провести для освітян та митців професійні майстерки та тренінги для розвитку фахової майстерності;

закцентувати увагу на сучасних практиках у контексті реалізації освітньо-мотиваційних та творчих наративів, зважаючи на реалії сьогодення;

сприяти оволодінню слухачами / слухачками базовими знаннями про сучасні тренди мистецької освіти: інклюзія, діджиталізація, едьютеймент тощо;

підсилити  вмотивованість кожного індивідуума в ході освітньої взаємодії;

сформувати в освітян чітку мотивацію до безперервного професійного самовдосконалення та зростання в умовах неформальної та інформальної освіти шляхом самоаналізу результатів власної діяльності.

Навчання на курсі відбувається в межах реалізації проєкту ZMINA 2.0 «Субґранти для культурних проєктів» фонду ІЗОЛЯЦІЯ за фінансової підтримки Європейського Союзу.