ВІДБУВСЯ ОСВІТНІЙ ВЕБІНАР З ВПРОВАДЖЕННЯ ТНП З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФОРМОТВОРЕННЯ ТА РОБОТА В МАТЕРІАЛІ»

ВІДБУВСЯ ОСВІТНІЙ ВЕБІНАР З ВПРОВАДЖЕННЯ ТНП З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФОРМОТВОРЕННЯ ТА РОБОТА В МАТЕРІАЛІ»

Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти за інформаційної підтримки Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти 24 січня 2023 р. провів освітній вебінар з впровадження типової навчальної програми з навчальної дисципліни «ФОРМОТВОРЕННЯ ТА РОБОТА В МАТЕРІАЛІ» середнього (базового) підрівня початкової мистецької освіти з декоративного мистецтва початкового професійного спрямування, класи декоративного мистецтва.

Під час вебінара директор ДНМЦЗКМО Бриль Марина Миколаївна познайомила слухачів з доповідачами – координаторами та авторами нової програми, звернула увагу на освітні заклади, в яких створено класи декоративного мистецтва. Вороніна Марина Вікторівна, викладач дисципліни «Формоутворення» Мистецького коледжу імені Сальвадора Далі (м. Київ); старший викладач кафедри дизайну і технологій Київського національного університету культури і мистецтв; старший науковий співробітник відділу наукового забезпечення змісту культурно-мистецької освіти Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти; канд. пед. наук, презентувала структуру навчальної дисципліни «Формотворення та робота в матеріалі», оголосила завдання для слухачів вебінара;

Пак Наталя Ярославівна, викладач живопису та композиції, заступник директора Надвірнянської художньої школи (Івано-Франківська обл.), спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Витягловська Тетяна Володимирівна, викладач, завідувач відділу образотворчого мистецтва Заводської комунальної мистецької школи Заводської селищної ради Чортківського району Тернопільської області, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; заслужений художник України;

Тихомирова Тетяна Миколаївна, викладач Мистецької художньої школи № 1 імені К. К. Костанді м. Одеси; спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; методист Одеського обласного навчально-методичного центру закладів культури і мистецтв; член Національної спілки художників України, презентували заклади освіти, в яких викладають, а також представили деякі техніки, які ввійшли до типової навчальної програми з навчальної дисципліни «Формотворення та робота в матеріалі».

Наприкінці заходу була запропонована форма методичної роботи з учасниками: створення методичного альбому, який включатиме приклади виконання запропонованих та оригінальних навчально-творчих завдань за тематикою модулів / підмодулів типової навчальної програми. Кожне завдання у вигляді інструкційної карти оформлюється за відповідними вимогами (інформація щодо завдання надається окремо).

Під час трансляції вебінар переглянули 60 учасників, які мали можливість задавати питання, висловлювати побажання спікерам. Запис вебінара збережено в мережі Інтернет та його надалі можна переглянути на facebook-сторінці ДНМЦЗКМО: https://www.facebook.com/dnmczkmo 

Завдання з підвищення кваліфікації для учасників, які бажають отримати сертифікат ДНМЦЗКМО щодо підвищення компетентності в роботі з ТНП «Формотворення та робота в матеріалі»: розробка 3 – 5 завдань до різних тем модулів / підмодулів для альбому навчально-творчих робіт з дисципліни «Формотворення та робота в матеріалі».

Альбом навчально-творчих робіт
з дисципліни «Формотворення та робота в матеріалі»

Альбом включатиме приклади виконання запропонованих та оригінальних навчально-творчих завдань за тематикою модулів / підмодулів типової навчальної програми. Кожне завдання у вигляді інструкційної карти оформлюється за відповідними вимогами і містить:

 • інформацію про мистецьку школу, викладача (ПІБ, місце роботи, посада, кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії (якщо є), педагогічне звання: «Старший викладач» «Викладач-методист» (якщо є)) та учнів-виконавців (ПІБ, вік, підрівень, рік навчання);
 • назву модуля / підмодуля, теми, кількість часу на виконання (зокрема, з урахуванням підготовчого етапу);
 • фото ескіза (фор-ескіза, начерку, замальовки) – як фіксацію загальної ідеї/задуму;
 • перелік ВСІХ необхідних матеріалів та інструментів, зокрема цифрових пристроїв (можуть дублюватися на фото, як в ТНП);
 • достатню кількість фото (від 7 до 12) поетапного утворення учнем/ученицею зразка, що супроводжуються розгорнутими коментарями викладача щодо техніко-технологічних особливостей і вимог виконання та деталізацією набутих умінь;
 • фото готового зразка (для об’ємних зразків 2–3 фото у різних ракурсах).

Технічні вимоги до матеріалів:

Формат документа:

Документ word 97–2003
Шрифт Times New Roman
14 кеглем через інтервал 1
Абзацний відступ 1,25
Поля: усі поля 2,0 см

 

Не допускаються:

 • роботи у форматі pdf
 • порожні рядки в тексті (окрім відступів між ілюстраціями і текстом)
 • зайві пробіли в тексті

Мають бути:

однакові маркери
однакові скорочення
однакові знаки (апострофи, лапки)
відповідними знаками дефіс (-) і тире (–)

 

Фотоматеріали

Приймаються лише фотографії високої якості у форматах jpg/jpeg, tif/tiff, raw.
Пропорція: 16х9, розмір: 1400 – 1600 px
Фотографії робіт повинні бути виконані на однотонному фоні.

Усі фотоматеріали мають ілюструвати загальний документ та бути продубльовані в окремій папці під назвою «Фото».

 

Заархівовані матеріали завантажуються через google-форму.

Папка архів, назва якої – прізвище викладача, має містити:

 1. Документ word 97–2003
 2. Папку «Фото»

Надіслати завдання

до 31 березня 2023 року через google-форму

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf65ZXjX3PwAPQ75AACZrm_SyO7QGzi1HFgFb0NZzxRKNHz9Q/viewform

Протягом 2 місяців після закінчення прийому матеріалів для альбома будуть підготовлені сертифікати (0,5 кредиту ECTS – 15 годин) та надіслано на електронні пошти, указані під час реєстрації.

 

24 січня 2023 р. о 10:00 Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти (ДНМЦЗКМО) буде проводити освітній вебінар з впровадження типової навчальної програми з навчальної дисципліни «ФОРМОТВОРЕННЯ ТА РОБОТА В МАТЕРІАЛІ» середнього (базового) підрівня початкової мистецької освіти з декоративного мистецтва початкового професійного спрямування, класи декоративного мистецтва.

Під час вебінара слухачам буде презентовано:

 • авторський колектив та заклади освіти, які вони представляють;
 • структуру типової навчальної програми «Формотворення та робота в матеріалі»;
 • техніки, які розроблені в ТНП.

Доповідачі:

Бриль М.Н., директор ДНМЦЗКМО, канд. псих. наук

Вороніна М. В., викладач дисципліни «Формоутворення» Мистецького коледжу імені Сальвадора Далі (м. Київ); старший викладач кафедри дизайну і технологій Київського національного університету культури і мистецтв; старший науковий співробітник відділу наукового забезпечення змісту культурно-мистецької освіти Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти; канд. пед. наук

Тихомирова Т. М., викладач Мистецької художньої школи № 1 імені К. К. Костанді м. Одеси; спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; методист Одеського обласного навчально-методичного центру закладів культури і мистецтв; член Національної спілки художників України

Витягловська Т. В., викладач, завідувач відділу образотворчого мистецтва Заводської комунальної мистецької школи Заводської селищної ради Чортківського району Тернопільської області, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; заслужений художник України

Пак Н. Я., викладач живопису та композиції, заступник директора Надвірнянської художньої школи (Івано-Франківська обл.), спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Запрошуємо до перегляду та участі всіх зацікавлених осіб.

Реєстрація не потрібна!

Завдання для слухачів, які бажають отримати сертифікат ДНМЦЗКМО
щодо підвищення компетентності в роботі з ТНП «Формотворення та робота в матеріалі»: розробити 3 – 5 завдань до різних тем модулів / підмодулів для альбома навчально-творчих робіт з дисципліни «Формотворення та робота в матеріалі».

Трансляція навчального вебінара відбудеться на facebook-сторінці ДНМЦЗКМО: https://www.facebook.com/dnmczkmo