ОРФОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ СФЕРИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

ОРФОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ СФЕРИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти підготував прикладний варіант орфографічного словника найуживаніших термінів, які зустрічаються в навчальних програмах, методичних розробках сфери мистецької освіти (музичної, образотворчої, декоративної, хореографічної, сценічної).

Матеріалом для вибірки слугували типові навчальні програми елементарного та середнього (базового) підрівнів початкової мистецької освіти, розроблені авторськими колективами викладачів мистецьких шкіл та схвалені науково-методичною радою Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти протягом 2019 – 2022 рр.

Актуальність цієї роботи зумовлена змінами в правописі української мови, що були схвалені в 2019 році, та необхідністю уніфікувати термінологічну систему. Звертаємо вашу увагу на те, що деякі терміни функціонують в мові в двох варіантах написання, але в одній роботі автор має дотримуватися одного варіанта.

Матеріал поділено на три частини: у першій прописано терміни українською мовою за алфавітом (655 слів); у другій – терміни іноземною мовою за латинським алфавітом (250 слів); у третій – показник складних прізвищ відомих діячів культури українською та мовою походження (100 імен).

Мова – це живий організм, який постійно розвивається та змінюється, зміст освіти оновлюється та продовжує поповнятися, тому з огляду на це, Центр планує в подальшому доповнювати та оновлювати цей методичний продукт.