ВІДБУВСЯ ВЕБІНАР З ВПРОВАДЖЕННЯ ТНП З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МУЗИЧНА ЛІТЕРАТУРА»

ВІДБУВСЯ ВЕБІНАР З ВПРОВАДЖЕННЯ ТНП З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МУЗИЧНА ЛІТЕРАТУРА»

Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти (ДНМЦЗКМО) 23 серпня 2022 року провів освітній вебінар з впровадження типової навчальної програми з навчальної дисципліни «Музична література» – освітнього компонента типової освітньої програми середнього (базового) підрівня початкового професійного спрямування з музичного мистецтва для мистецьких шкіл.

Інформаційна підтримка: Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти.

Марина Бриль, директор ДНМЦЗКМО, надала роз’яснення щодо отримання сертифіката, пояснила формат роботи, представила доповідача заходу – Лілію Назар, доцента кафедри історії музики Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка, кандидат мистецтвознавства; доктора філософії PhD, викладача Львівського державного музичного ліцею імені С. Крушельницької, спеціаліста вищої категорії, викладача-методиста, лауреата Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2000», наукового керівника авторської групи.

Вебінар складався з трьох блоків:

 • розгляд теоретично-методологічного підгрунтя типової навчальної програми та актуальна проблематика викладання предмету «Музична література»;
 • питання – відповіді;
 • сучасні технології і можливості їх застосування в музичній мистецькій освіті.

Л. Назар ґрунтовно розкрила теоретичну основу типової навчальної програми, висвітлила провідні музикознавчо-педагогічні концепції та ідеї музично-освітніх систем М. Мартено, Е. Віллємса, С. Людкевича, Б. Яворського, окреслила світові тенденції сучасної музичної освіти (Дж. Слобода, І. Деліже, Е. Стаблі, Р. Каддуч), на які спиралися розробники.

Обґрунтувала концептуальні принципи укладання навчального матеріалу в програмі, а саме – поєднання жанрово-типологічного та історико-стильового  принципів у відповідності віковій психології учнів. Було порушено низку актуальних проблем викладання навчальної дисципліни щодо її оновлення не лише відносно змістового наповнення навчального матеріалу, але і суті дисципліни, зокрема, у зміні пропорцій співвідношення аудіювання (свідомого слухання музичних творів – епіцентру предмету) та його вербально-теоретичного осмислення, активізації форм практичного музикування на уроках (наприклад, пластична анімація) та розмаїттю креативних форм самостійної роботи учнів, в тому числі – у сучасному інформаційному полі.

На завершення першої частини заходу доповідачка продемонструвала відеозразок музично-історичного дослідження «The Music That Links Dumbledore’s Death to Bach and Radiohead», присвяченого семантиці та символіці низхідного мелодичного руху від найдавніших зразків графічної фіксації через використання впродовж історичного процесу у творчості композиторів різних епох та стилів до музики сучасних кінофільмів, як приклад взаємозв’язку музики віддалених епох та сучасності, а також кореспондування між академічною світською, сакральною, побутово-естрадною традиціями в полі актуального мас-медійного простору.

Друга частина вебінара була побудована у форматі питання-відповіді, в часі якої М. М. Бриль та Л. Й. Назар відповідали на висвітлені у чаті на facebook-сторінці ДНМЦЗКМО питання слухачів. Такий формат дозволив виявити ті проблеми, що постають перед викладачами музично-теоретичних дисциплін загалом, а також ті, що можуть виникнути під час впровадження нової типової навчальної програми в учбовий процес, знайти можливі шляхи їх подолання і вирішення в сучасних умовах викладання «Музичної літератури».

Третя, заключна частина вебінара – насичена ілюстративним матеріалом, зокрема, варіантами аудіальних відеоматеріалів, унаочненими зразками типів аналізу музичних творів, різними видами кольорових партитур та іншими способами візуалізацій звукової матерії, анімованих музичних композицій тощо. На цих зразках Л.Й.Назар наочно демонструвала різні педагогічні прийоми розвитку музичної уваги, гостроти музичного слуху, музичної пам’яті, що дозволить розширити можливості методичного та дидактичного збагачення навчальних занять, набути нових якостей у цифровій компетентності сучасного викладача та учня мистецької школи.

Ілюстративний матеріал

 1. «The Music that Links Dumbledor`s Death to Bach and Radiohead”.
  URL: https://www.youtube.com/watch?v=Sois056oa-8&t=30s
 2. Чарлз Айвз «Питання без відповіді» (космічний пейзаж)
  URL: https://www.youtube.com/watch?v=84UWlJnz5sk
 3. “Думи мої” Т. Шевченка (300 виконавців з 11 країн – І Всесвітня капела бандуристів)
  URL: https://www.youtube.com/watch?v=v-46tRDsAUg
 4. Г. Ф. Гендель “Алилуя” з ораторії “Месія”
  URL: https://www.youtube.com/watch?v=9jynUQjIXxM
 5. Л. ван Бетховен/ Фінал Симфонії № 8. Тема “Оди до радості”
  URL: https://www.youtube.com/watch?v=QZn100mwsm4&t=36s
 6. Л. ван Бетховен. Канон Es-dur
  URL: https://www.youtube.com/watch?v=-FrCjLmSMD4
 7. Л. ван Бетховен. Соната № 8 «Патетична» нотна віделпартитура з позначеннями.
  URL: https://www.youtube.com/watch?v=RBf2OvUcEnw
 8. Л. ван Бетховен. Соната № 8 «Патетична»: спектральна кольорова партитура.
  URL: https://www.youtube.com/watch?v=RJsJkJQWzPE
 9. Й.С. Бах. Фуга ре-мінор “ДТК” ХХІ. Нотна відеопартитура з використанням кольорів.
  URL: https://www.youtube.com/watch?v=n3nbZZrxGro
 10. Приклад візуальних засобів при базовому аналізі «Патетичної сонати».
  URL: https://www.youtube.com/watch?v=aDjD9ogSSPE
 11. Приклад візуальних засобів при розборі ІІІ ч. «Патетичної сонати»
  URL: https://musictheory.pugetsound.edu/mt21c/RondoForm.html
 12. Приклад візуальних засобів при структурно-семантичному розгляді (інтро-аналізі) “Патетичної”
  URL: https://www.youtube.com/watch?v=4NiXFOVc64o
 13. Зразки типів роботи з ІІ ч. «Патетичної сонати» Л. ван Бетховена
  URL: https://www.ethanhein.com/wp/2020/beethovens-pathetique-sonata/?fbclid=IwAR1ElX-nY-iLI7NBe687VeQ9ynwdVkJB-C-Uvye6cAvfKNRPpKLyc_srLlU

Кольорові партитури

 1. Й. С. Бах. Маленька фуга для органу соль-мінор. Анімація Стівен Маліновскі
  URL: https://www.youtube.com/watch?v=ddbxFi3-UO4
 2. Й. С. Бах. Кантата BWV 8. Початковий хор кантати Баха «Боже милий, коли я помру?» 
  URL: https://www.youtube.com/watch?v=6Mu39edk0Ds
 3. В.-А. Моцарт. Реквієм. 
  URL: https://www.youtube.com/watch?v=XtUnHRGIkEk
 4. 40-голосний мотет Томаса Талліса у трьох варіантах
  1 варіант  URL: https://www.youtube.com/watch?v=j2oB4j9zZNY
  2 варіант  URL: https://www.youtube.com/watch?v=Z3FJxDsa-5k&t=3s
  3 варіант  URL: https://www.youtube.com/watch?v=tTeDpI8SYOs
 5. Анонім. Жаб’ячий канон.
  URL: https://www.youtube.com/watch?v=dh8jnoFDjQM
 6. Д. Скарлатті Соната Мі мажор  
  URL: https://www.youtube.com/watch?v=1Wq7twBXRq4
 7. Д. Скарлатті. Перша соната 
  URL:  https://www.youtube.com/watch?v=ytn77_MEZCo
 8. В.-А. Моцарт. Арія Цариці ночі з опери «Чарівна флейта» 
  URL:  https://www.youtube.com/watch?v=qLSzKrr-O-4
 9. Л. ван Бетховен. Соната № 8 «Патетична». Вступ і 1 ч. 
  URL: https://www.youtube.com/watch?v=QkAGa3_BfFs
 10. Л. ван Бетховен. «Місячна соната». Анімація Бернд Крюгер
  URL: https://www.youtube.com/watch?v=yojDu3E9jls
 11. Ф. Ліст. Рапсодія № 2 
  URL: https://www.youtube.com/watch?v=m6xWGVhZl1g
 12. Ф. Шопен. Експромт-фантазія 
  URL: https://www.youtube.com/watch?v=APQ2RKECMW8
 13. Е Гріг. Концерт для ф-но з локестром. 1 ч. https://www.youtube.com/watch?v=XRERjCQCm00
 14. С. Барбер. Адажіо 
  URL: https://www.youtube.com/watch?v=UdAF5dViLpc
 15.  Л. ван Бетховен. Фрагмент з фільму «Безсмертна кохана» 
  URL:  https://www.youtube.com/watch?v=YcVaAh1ky-w&t=4s
 16. Гімн України. М. Вербицький – Ю. Шевченко. 
  URL: https://www.youtube.com/watch?v=14KiI5tUgfQ

До прямого ефіру долучилося більше 250 викладачів мистецьких шкіл.

Загальна кількість перекладів протягом дня – 2 600.

Запис вебінара доступний за посиланням
https://fb.watch/f4vrPALkEs/

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЛУХАЧІВ,
ЯКІ БАЖАЮТЬ ОТРИМАТИ СЕРТИФІКАТ ДНМЦЗКМО
щодо підвищення компетентності в роботі
з типовою навчальною програмою «Музична література»

Скласти план-конспект уроку (від 5 сторінок) на одну з тем, що входять у кластери модулів типової навчальної програми і які раніше не вивчалися.

Пропонована структура:

 1. Тема уроку (в науковому стилі, у відповідності до програми).
 2. Тема уроку (в художньому стилі для учнів)
 3. Епіграф (праворуч).
 4. Мета уроку (навчальна, розвивальна, виховна).
 5. Обладнання (наочність і ТЗН).
 6. Тип уроку.
 7. План уроку (ланцюжок навчальних ситуацій).
 8. Хід або зміст (сценарій) уроку з окресленням головних епатів навчальних ситуацій.
 9. Присутність інваріантів застосування творчого компоненту, елементів практичного музикування, креативних видів самостійної роботи.
 10. Список використаних джерел.
 11. Додаток (наочні матеріали).

Надіслати завдання
до 23.09.2022
через google-форму

Наприкінці жовтня будуть підготовлені електронні сертифікати (0,5 кредиту – ECTS – 15 годин) та надіслано на пошти, вказані під час реєстрації.

Кращі роботи будуть включені в збірник методичних розробок і розміщено в репозитарії Центру.