СХВАЛЕНО ОРІЄНТОВНУ ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ СЕРЕДНЬОГО (БАЗОВОГО) ПІДРІВНЯ ЗАГАЛЬНОГО МИСТЕЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ

СХВАЛЕНО ОРІЄНТОВНУ ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ СЕРЕДНЬОГО (БАЗОВОГО) ПІДРІВНЯ ЗАГАЛЬНОГО МИСТЕЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ

Орієнтовна освітня програма з музичного мистецтва загального мистецького спрямування

Відповідно до Положення про мистецьку школу (наказ Міністерства культури України від 09.08.2018 № 686) «Мистецька школа організовує освітній процес за освітніми програмами елементарного, середнього (базового) та/або поглибленого підрівнів початкової мистецької освіти та за загальним мистецьким та/або початковим професійним спрямуваннями».

Типові освітні програми середнього (базового) підрівня початкової мистецької освіти початкового професійного спрямування були затверджені наказом Міністерства культури України від 23.07.2019 № 562.

Для розроблення власних освітніх програм середнього (базового) підрівня загального мистецького спрямування мистецькими школами пропонуємо орієнтовну освітню програму з музичного мистецтва, яка окреслює рекомендований зміст, основні засади й підходи до організації освітнього процесу, мету навчання, перелік освітніх компонентів (навчальних дисциплін та контрольних заходів), їх логічну послідовність та обсяг навчального навантаження, що забезпечує набуття учнями рекомендованих результатів навчання.