11 ТНП СЕРЕДЬОГО (БАЗОВОГО) ПІДРІВНЯ ПОЧАТКОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

11 ТНП СЕРЕДЬОГО (БАЗОВОГО) ПІДРІВНЯ ПОЧАТКОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

З метою навчально-методичного забезпечення реалізації типових освітніх програм середнього (базового) підрівня початкової мистецької освіти початкового професійного спрямування пропонуємо типові навчальні програми з навчальних дисциплін «Музичний інструмент арфа» (інструментальні класи), «Музичний інструмент віолончель» (інструментальні класи), «Музичний інструмент домра» (інструментальні класи), «Музичний інструмент труба» (інструментальні класи), «Декоративний живопис» (класи декоративного мистецтва), «Українське народне декоративне мистецтво» (класи декоративного мистецтва), «Композиція» (станкове мистецтво та скульптура), «Пленерна практика» (станкове мистецтво та скульптура), «Класичний танець» (клас класичного танцю, 350 годин), «Акторська майстерність» (цирковий клас) та «Основи циркового мистецтва» (цирковий клас), які було розроблено авторськими колективами викладачів мистецьких шкіл та схвалено науково-методичною радою Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти.