ПОСІБНИКИ ПО ІНКЛЮЗИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ПОСІБНИКИ ПО ІНКЛЮЗИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Держмистецтв спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України, Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти та ВГО Національна асамблея людей з інвалідністю України завершило ІІ етап пілотного проекту «Мистецька освіта без обмежень».

Мета цього проекту – розширення доступу до мистецької освіти шляхом впровадження інклюзивного навчання у мистецьких школах та фахових мистецьких коледжах. Проєкт спрямований на реалізацію Концепції інклюзивної мистецької освіти, затвердженої у 2020 році (наказ МКМС від 27.01.2020 № 339).

Основними принципами Концепції є:

  • дитиноцентризм, людиноцентризм, індивідуальний вибір освітніх траєкторій, форм та методів навчання з урахуванням інтересів учня;
  • протидія всім формам дискримінації та ксенофобії;
  • варіативність освітніх програм у мистецьких школах та коледжах, які враховують можливості навчання за ними осіб з особливими потребами;
  • безперешкодний доступ, розумне пристосування та універсальний дизайн мистецько-освітніх закладів;
  • активне включення до освітнього процесу всіх його учасників на засадах педагогіки партнерства, створення умов для співтворчості;
  • інституційне партнерство між мистецькими школами і коледжами, інклюзивно-ресурсними центрами та спеціальними корекційними школами.

Презентація ключових результатів пілоту відбулась 14 грудня 2021 року в Укрінформ під час Всеукраїнської конференції «Інклюзивна мистецька освіта в закладах спеціалізованої мистецької освіти: перші результати та перспективи впровадження», що транслювалась наживо.

Серед іншого були презентовані 5 навчально-методичних посібники, розроблені в межах пілоту протягом 2020 – 2021 років на допомогу закладам мистецької освіти у впровадженні інклюзивного навчання.

  • «Анкета аудиту архітектурної доступності» містить методичні рекомендації до здійснення закладом мистецької освіти самоаналізу на предмет відповідності приміщень і прилеглої території вимогам фізичної доступності, а також покрокову інструкцію визначення перешкод на шляху до безбар’єрності закладу та засобів їх подолання;
  • «Мистецька школа: доступне освітнє середовище» та «Мистецькі коледжі: доступне освітнє середовище» презентують модель інклюзивного простору мистецької школи та фахового мистецького коледжу, що відповідає сучасним вимогам універсального дизайну на усіх рівнях – від фізичної безбар’єрності приміщень до розвинутого інклюзивного простору, дружнього до всіх учасників освітнього процесу;
  • «Нотна система Луї Брайля як основа ефективного навчання дітей з порушенням зору в мистецькій школі» – перша в Україні спроба методичних рекомендацій викладачам мистецьких шкіл з опанування брайлівської системи для ефективного навчання музичному мистецтву дітей з порушеннями зору;
  • «Індекс інклюзії: заклади мистецької освіти» є методологічним підґрунтям для розробки і реалізації стратегічного плану інклюзивного розвитку мистецької школи або фахового мистецького коледжу, що стане у нагоді керівникам для запровадження у закладі інклюзивного навчання, моніторингу його ефективності та імплементації у систему внутрішнього забезпечення якості освіти.