СХВАЛЕНО ТНП ПОЧАТКОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

СХВАЛЕНО ТНП ПОЧАТКОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Елементарний підрівень

З метою навчально-методичного забезпечення реалізації типових освітніх програм елементарного підрівня  початкової мистецької освіти пропонуємо типову навчальну програму з навчальної дисципліни «Додатковий музичний інструмент фортепіано»,  яку було розроблено авторським колективом викладачів мистецької школи та схвалено науково-методичною радою Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти.

♦ Типова навчальна програма з навчальної дисципліни «Додатковий музичний інструмент фортепіано» елементарного підрівня початкової мистецької освіти / уклад. О.Ф. Браунер, Р.П. Загорська 

Відповідно до пункту 4 наказу Міністерства культури України № 352 від 24.04.2019 «Про затвердження типових освітніх програм елементарного підрівня початкової мистецької освіти» (зі змінами наказ від 04.07.2019 №506) Державному науково-методичному центру змісту культурно-мистецької освіти доручено забезпечити розроблення та оприлюднення типових навчальних програм з навчальних дисциплін, які визначені освітніми компонентами в типових освітніх програмах.

Середній (базовий) підрівень

З метою навчально-методичного забезпечення реалізації типових освітніх програм середнього (базового) підрівня  початкової мистецької освіти пропонуємо типові навчальні програми з навчальних дисциплін «Основи сценічної мови» та «Сценічна практика», які було розроблено авторськими колективами викладачів мистецьких шкіл та схвалено науково-методичною радою Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти.

Типова навчальна програма з навчальної дисципліни «Основи сценічної мови» середнього (базового) підрівня початкової мистецької освіти з театрального мистецтва початкового професійного спрямування, клас драматичного театру / уклад. А.Г. Тітов, Л.Г. Корнієнко, О.А. Микитенко, В.О. Носова, С.М. Риськіна 

Типова навчальна програма з навчальної дисципліни «Сценічна практика» середнього (базового) підрівня початкової мистецької освіти з театрального мистецтва початкового професійного спрямування, клас театру / уклад. М.А. Дергач, О.В. Кобзар, В.А. Саган, О.Б. Ткач 

Відповідно до наказу Міністерства культури України № 352 від 23.07.2019 «Про затвердження типових освітніх програм середнього (базового) підрівня початкової мистецької освіти»  Державному науково-методичному центру змісту культурно-мистецької освіти доручено забезпечити розроблення та оприлюднення типових навчальних програм з навчальних дисциплін, які визначені освітніми компонентами в типових освітніх програмах.