ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

Інформація щодо всеукраїнських та міжнародних конференцій на 2021 рік

Тема конференції

Вищий навчальний заклад, відповідальний за проведення, адреса, телефон, e-mail

Місто та термін проведення

Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу

Міжнародні конференції

1.ХІX Міжнародна науково-практична конференція «Шевченківська весна 2021»Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Рада молодих вчених. 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60м. Київ, березень-квітеньМіністерство освіти і науки України Білорусь Угорщина Польща Казахстан

2.                    

Міжнародна науково-практична конференція

«Міжнародні Герасимовські читання: ЗВУК і ЗНАК – 2021»

Координатори конференції:

Шадріна-Личак Ольга Віталіївна (ollsha@ukr.net)

Шевчук Олена Юріївна (olenashevchuk@ukr.net)

Ігнатенко Євгенія Василівна (evgeniaopus31@gmail.com)

Гоменюк Світлана Григорівна (svetlana.gomenuk@gmail.com)

16 – 18 квітня 2021 р.

Міністерство культури та інформаційної політики України

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

Кафедра старовинної музики

3.                    

V Міжнародна науково-практична студентська

театрознавча конференція

«Актуальні питання історії,

теорії і практики театру в

дослідженнях молодих

учених»

Львівський національний

університет імені Івана Франка,

факультет культури і мистецтв,

кафедра театрознавства та

акторської майстерності,

ст. викл. Лаврентій Р. Я.

вул. Валова,18, м. Львів

(032) 239 4299, (099) 0071704,

tsam.dep.cultart@lnu.edu.ua

 

м. Львів,

15–17 квітня

Міністерство освіти та науки України

Представництво OeAD у Львові (Австрія)

Яґеллонський університет (Краків,

Польща)

Вроцлавський університет (Польща)

Празька театральна академія (Чехія)

Київський національний університет

театру, кіно і телебачення

ім. І. К. Карпенка-Карого

Харківський національний університет

мистецтв ім. І. Котляревського

4.                    

Міжнародна науково-практична конференція

«Історія, археологія,

інформаційна, бібліотечна та

архівна справа: актуальні

проблеми науки та освіти»

 

Центральноукраїнський

національний технічний

університет,

кафедра історії, археології,

інформаційної та архівної справи

ЦНТУ.

Пр. Університетський,8,

м. Кропивницький.

(0522) 390-489, (067) 520-30-94,

E-mail: gum@kntu.kr.ua

м. Кропивницький,

13 травня

Міністерство освіти та науки України

Ізмаїльський державний гуманітарний

університет

Кафедра новітньої загальної історії

Університету в Білостоку (Білосток,

Польща)

музей Кароля І (Браїла, Румунія)

Кагульський державний університет

ім. Б. П. Хашдеу (Молдова)

Державний архів Кіровоградської області

Кіровоградська обласна організація

національної спілки краєзнавців України

5.                    

Спеціальна і інклюзивна освіта: проблеми та перспективи

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

м.Кам’янець-Подільський,

15-16 квітня 2021 р.

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Академія спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської (Польща)

Білоруський державний педагогічний університет ім. Максима Танка

Інститут Юрая Палеша Католицького університету в Ружомбероку (Республіка Словаччина)

6.                    

Міжнародна науково-практична конференція «Хореографічна культура сучасності: глобалізаційні виклики»

Київський національний університет культури і мистецтв, факультет хореографічного мистецтва

02000, м.Київ, вул. Є.Коновальця, 36.

Відповідальні особи:

Бігус О.О.,

Підплинська А.М.,

044 529 98 32,

066 762 39 83,

097 719 21 44

rhf@ukr.net

м.Київ, 23-24 квітня 2021 р.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство культури та інформаційної політики України

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Литовська академія музики і театру

Вища Академія танцю ім. Алісії Алонсо

Університет короля Хуана Карлоса (Мадрід, Іспанія)

Білоруський державний університет культури і мистецтв

Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури

7.                    

Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Душний Андрій Іванович – канд. пед. наук, доц.

м.Дрогобич, вул. І.Франка, 24

06779990255

accomobile@ukr.net

м.Дрогобич

7 травня 2021 р.

Міністерство освіти і науки України

Академія мистецтв у Банській Бистриці (Словаччина)

Інститут музичної освіти Університету ім. Яна Кохановського

Музична академія університету Вітовта Великого (Каунас, Литва)

Казахська національна консерваторія

8.                    

Соціокультурні тенденції у дизайні та мистецтві

Херсонський національний університет

м.Херсон,

Бориславське шосе, 24

Відповідальна особа:

Чепелюк О.В.

095 21 54 136

politica@kntu.net.ua

м. Херсон,

8-10 вересня 2021 р.

Міністерство освіти і науки України

Інститут модернізації змісту освіти

Київський національний університет технологій та дизайну

Національна академія мистецтв України

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м.Київ)

Wuhan Polytechnic University (Китай)

Muğla Sıtkı Koçman University (Туреччина)

Trabzon University Fine Arts (Туреччина)

Franklin University (м. Колумбус, США)

Universidad National de las Artes (м. Буенос-Айрес, Аргентина)

European University Skopje (м. Скопьє, Македонія)

 

9.                    

VІІ Міжнародна науково-методична конференція

молодих учених та студентів

«Музична та хореографічна

освіта в контексті

культурного розвитку

суспільства»

Державний заклад

«Південноукраїнський національний

педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

факультет музичної та

хореографічної освіти,

кафедра музичного мистецтва та хореографії,

м. Одеса, Фонтанська дорога, 4

Відповідальна особа:

Реброва О. Є.

тел.: (067)4803749; (048)7054664,

e-mail:helen.music56@gmail.com

м. Одеса

14-15 жовтня

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Одеської

обласної державної адміністрації

Київський університет імені Бориса

Грінченка

Тянзінський університет (Китай)

Університет Чан Ду (Китай)

Агрийський педагогічний університет

імені Ібрагіма Чечена (Туреччина)

Силезький університет в Катовицях

(Польщя)

Білоруський Белоруський державний

педагогічний університет імені Максима

Танка

10.                    

VI Міжнародний конгрес «Етнодизайн у контексті відродження української національної ідентичності та європейської інтеграції»

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка,

проф. Кулик Є.В.,

проф. Цина А.Ю,

36000, м.Полтава, вул. Остроградського, 2,

0532 56 31 58

tmto1@gsuite.pnpu.edu.ua

м.Полтава,

22-23 жовтня 2021 р.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство культури та інформаційної політики України

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичина

Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronislava F. Trentowskiego (Польща)

Academia Humanistyezno-Ekonomiezna (м.Лодзь, Польща)

Аріельський університет (Ізраїль)

11.                    

Міжнародна наукова конференція «Сьомі Колессівські читання (до 150-річчя від дня народження Філарета Колесси)»

Львівський національний університет імені Івана Франка.

Відповідальна особа:

доц. Вовчак А.С.

79000, м. Львів,

вул. Університетська, 1

032 239 47 20

vovczak@gmail.com

м. Львів,

28-30 жовтня 2021 р.

Міністерство освіти і науки України

Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка, кафедра музичної фольклористики

Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології

12.                    

Гагенмейстерські читання. (Культурно-мистецька спадщина Поділля: український та європейський контексти)

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Відповідальна особа:

Луць Сергій Васильович

luts@kpnu.edu.ua

м.Кам’янець-Подільський

28-29 жовтня 2021 р.

Міністерство освіти і науки України

Академія музики, театру та образотворчого мистецтва (м.Кишинів, Молдова)

Білоруський державний університет культури та мистецтва (Білорусь)

Львівська національна академія мистецтв

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець»

Національна спілка художників України

Національна спілка краєзнавців України

13.                    

Міжнародна наукова-практична конференція «Мистецтво в контексті формування національно-культурної ідентичності»

Рівненський державний гуманітарний університет,

33028, м. Рівне

вул. С.Бандери, 12

Відповідальна особа:

Сташук О.А.

kodpm@rshu.edu.ua

м. Рівне

жовтень 2021 р.

Міністерство освіти і науки України

 

Інститут образотворчого мистецтва університету Яна Кохановського у м. Кельце (Польща)

Львівська національна академія мистецтв

Полтавський педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Одеський національний університет імені К.Д.Ушинського

Рівненський обласний краєзнавчий музей

14.                    

V Міжнародна науково-практична конференція-фестиваль «Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації»

Київський національний університет культури і мистецтв, факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, кафедра міжнародного туризму

02000, м.Київ, вул. Є.Коновальця, 36, ауд. 206

Відповідальні особи:

Комарніцький І.О.

Русавська В.А.

Плецан Х.С.

044 53 72 098

096 90 22 903

naukafgritb@ukr/net

м.Київ

11-12 листопада

2021 р.

Міністерство освіти і науки України

Український центр культурних досліджень

Міністерство культури та інформаційної політики України

Київський національний університет культури і мистецтв

Київський університет культури

Гомельський державний університет імені Франциска Скорини

Національний університет архітектури і будівництва Вірменії

Wyzsza Szkola Turystyki i Jezykow Obcych w Warzawie (WSTiJO), кафедра мов (Республіка Польща)

Wyzsza Szkola Turystyki i Ekologii (Республіка Польща)

Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв

Тема конференції

Вищий навчальний заклад, відповідальний за проведення, адреса, телефон, e-mail

Місто та термін проведення

Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу

Всеукраїнські конференції

15.                    

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва»

Херсонський державний університет, факультет культури і мистецтв

м.Херсон, вул. Університетська, 27

Відповідальна особа:

Рихліцька А.Є.

0552 32 67 75

tere@ksu.ks.ua

м.Херсон

лютий-березень 2021 р.

Міністерство освіти і науки України

Київський університет імені Бориса Грінченка

Бердянський державний педагогічний університет

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленко

16.                    

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: європейський вимір»

Рівненський державний гуманітарний університет

33028, м. Рівне

вул. С.Бандери, 12

Відповідальна особа:

Сверлюк Я.В.

0362 63 38 09

durekcia.im@rshu.edu.ua

м. Рівне

25 березня

2021 р.

Міністерство освіти і науки України

Жешувський університет (Польща)

17.                    

Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія подієвої культури: історія та сучасність »

Київський національний університет культури і мистецтв

02000, м.Київ, вул. Є.Коновальця, 36

корп. 2, ауд. 105

Відповідальні особи:

Кириленко К.М.

Петрова І.В.

Поліщук Л.О.

096 798 82 82

petrovaiw@gmail.com

м. Київ, 25-26 березня 2021 р.

Міністерство освіти і науки України

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Київський національний університет культури і мистецтв

Маріупольський державний університет

Херсонський державний університет

Рівненський державний гуманітарний університет

Донецький державний університет управління

18.                    

Науково-практична конференція «Митець і час. Театр і доля» (з нагоди 80-річчя від дня народження професора Богдана Козака)

Львівський національний університет імені Івана Франка

79006, м. Львів, вул. Валова, 18

032 2394299

Відповідальна особа:

Гарбузюк М.В.

0668298150

harbuzyuk.maya16@gmail.com

mayya.harbuzuk@lnu.edu.ua

 

м. Львів

26 березня 2021 р.

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого

Харківський національний університет мистецтв імені І.Котляревського

Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України

19.                    

Всеукраїнський семінар-практикум з хореографічного мистецтва України «Тенденції розвитку практик сучасного хореографічного мистецтва ХХІ ст.»

Львівський національний університет імені Івана Франка

79006, м. Львів, вул. Стефаника, 16 а

Відповідальна особа:

Плахотнюк О.А.

0667389413

Центр творчості дітей та юнацтва Галичини

79009, м. Львів, вул.Вахнянина, 29

vidlunnua@ukr.net

м. Львів

27 березня 2021 р.

Міністерство освіти і науки України

20.                    

V Всеукраїнська науково-практична конференція

«Музичний твір у світлі сучасних

наукових досліджень» 

Дніпропетровська академія музики

ім. М. Глінки

Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки,

49044, Україна, м. Дніпро, вул. Ливарна 10, тел. (097) 470-23-10,

Громченко Валерій Васильович, е-mail: gromchencko.valeriy@gmail.com

5 – 6 квітня 2021 р.

 

21.                    

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні комунікації в культурі та мистецтві»

Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

Декан факультету, к.п.н., доцент Шуляк С.О.

54017, м. Миколаїв,

вул. Декабристів, 17

050 871 73 53

shulylak@ukr.net

м.Миколаїв,

08 квітня 2021 р.

Міністерство освіти і науки України

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Київський національний університет культури і мистецтв

ПВНЗ «Київський університет культури»

22.                    

Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні дискурси мистецтва естради: традиції та європейська інтеграція»

Київський національний університет культури і мистецтв

м.Київ, вул. Є.Коновальця, 36

ауд. 322

Відповідальні особи:

Деркач С.М.

Мельник М.М.

Крипчук М.В.

095 332 32 33

mirchukmmm@gmail.com

м.Київ,

20 квітня 2021 р.

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет культури і мистецтв

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Національний педагогічний університет ум. М.П.Драгоманова

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв

Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти

Львівська національна академія мистецтв

Харківська державна академія культури

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського

Мукачівський державний університет

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого

Луганська державна академія культури та мистецтв

Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка

Міжнародний гуманітарний університет

ОКЗ «Лозівський вищий коледж мистецтв»

Рівненський державний гуманітарний університет

Миколаївський коледж культури і мистецтв

Канівський коледж культури і мистецтв

23.                    

Всеукраїнська наукова конференція «Сценічне мистецтво: творчі надбання та інноваційні процеси»

Київський національний університет культури і мистецтв

м.Київ, вул. Є.Коновальця, 36

ауд. 322

Відповідальні особи:

Іващенко І.В.

Татаренко М.Г.

Донченко Н.П.

050 332 01 80

donchenko.nata1@gmail.com

м.Київ, 22 квітня 2021 р.

Міністерство освіти і науки України

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Київський національний університет культури і мистецтв

Київський університет культури і мистецтв

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Львівська національна академія мистецтв

Харківська державна академія культури

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського

Національний педагогічний університет ум. М.П.Драгоманова

Мукачівський державний університет

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого

Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка

 

24.                    

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Мистецька освіта в Україні в сучасних вимірах»

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

16602, Чернігівська обл.

м.Ніжин, вул. Графська,2

Олександра Ростовського

04631 71 984

art.culture@ndu.edu.ua

м. Ніжин

23-24 квітня 2021 р.

Міністерство освіти і науки України

25.                    

Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта в інформаційному суспільстві»

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

36000, м.Полтава,вул. Остроградського, 2

проф. Левченко Г.С.

проф.Чорнощоков А.Є.

0532 56 43 06

pnpu16@gmail/com

polkafom@gmail.com

м. Полтава

20-21 травня 2021 р.

Міністерство освіти і науки України

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

НАПН України

26.                    

Перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі»

Львівський національний університет імені Івана Франка

79000, м.Львів, вул. Стефаника, 16а.

Відповідальна особа:

доц. Плахотнюк О.А.

0667389413

vidlunnua@gmail.com

horeograf2015@gmail.com

kafedra.music@gmail.com

Бердянський державний педагогічний університет

м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

 

м.Львів

03-04 червня 2021 р.

Міністерство освіти і науки України

Бердянський державний педагогічний університет

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

НАПН України

відділ змісту і технологій педагогічної освіти

27.                    

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні соціокультурні процеси: компетентнісно-аксіологічний аспект»

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

36000, м.Полтава,вул. Остроградського, 2

Лук’яненко О.В.

0532 60 95 50

pnpu47a@gmail.com

м. Полтава

10-11 листопада 2021 р.

Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія культури

Київський національний університет культури і мистецтв

Рівненський державний гуманітарний університет

 

28.                    

Всеукраїнська наукова конференція «Леся Українка в перформативних та аудіовізуальних практиках»

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

54003, м.Миколаїв, вул. 68 Десятників, 10, каб. 11-309

0512 76 92 80

Пронкевич О.В.

Шестопалова Т.П.

Лебединцева Н.М.

nlebedintseva@yahoo.com

м.Миколаїв,

12 листопада 2021 р.

Міністерство освіти і науки України

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Тема конференції

Вищий навчальний заклад, відповідальний за проведення, адреса, телефон, e-mail

Місто та термін проведення

Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу

Інтернет-конференції

29.                    

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Підготовка вчителя образотворчого мистецтва»

Житомирський державний університет імені Івана Франка

м.Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40

0977802371

Піддубна Оксана Михайлівна

oksana-poddubna00@ukr.net

м. Житомир

30 березня 2021 р.

Міністерство освіти і науки України

Комунальний заклад позашкільної освіти «Обласний центр дитячої та юнацької творчості Житомирської обласної ради

КПСМНЗ художня школа ім. В.Шкуринського