ПРИЙОМ ПРЕТЕНДЕНТІВ ДО СКЛАДУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ СЕКТОРУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

ПРИЙОМ ПРЕТЕНДЕНТІВ ДО СКЛАДУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ СЕКТОРУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Міністерство освіти і науки України до 5 червня 2020 року проводить прийом претендентів до складу науково-методичних комісій (підкомісій) сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Взяти участь у конкурсі можуть представники держави, роботодавців та їх об’єднань, закладів фахової передвищої та вищої освіти усіх форм власності, наукових установ, Національної академії наук України та галузевих національних академій наук, професійних асоціацій, міжнародних експертів, які мають науковий ступінь або досвід фахової роботи в галузі не менш 10 років.

НМК2. Науково-методична комісія з культури і мистецтва складається з 8 підкомісій та включає в галузі знань 02 “Культура і мистецтво” такі найменування підкомісій, які збігаються з найменуванням спеціальностей:
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
022 Дизайн
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
024 Хореографія
025 Музичне мистецтво
026 Сценічне мистецтво
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Строки подання документів з 11 травня по 5 червня за адресою:
03151, м. Київ, вул. Смілянська, 11, каб. 217. Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти».
Адреса електронної пошти: nmc.vfpo@ukr.net
Телефон: 044 242 35 68.


Відповідальна за надання додаткової інформації про проведення конкурсного відбору:
Світлана Іванівна Дідусенко, начальник відділу змісту освіти та модернізації освітнього процесу головного управління вищої освіти і освіти дорослих МОН України
(тел. +38044 481 32 37,
адреса електронної пошти: s_didusenko@mon.gov.ua).