УРЯД ПРИЗНАЧИВ ГОЛОВУ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

УРЯД ПРИЗНАЧИВ ГОЛОВУ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

19 лютого 2020 року Кабінет Міністрів України підтримав розпорядження про призначення Ольги Россошанської на посаду голови Державного агенства з питань мистецької освіти України.

Головним пріорітетом діяльності агентства буде реалізація політик МКМС. А саме:

  • диверсифікація та профілізація освітніх програм мистецьких коледжів та закладів вищої освіти;
  • розширення доступності якісної мистецької освіти усіх рівнів;
  • розробка стандартів початкової профільної та фахової передвищої мистецької освіти для мистецьких ліцеїв та коледжів;
  • створення інструментів фінансування закладів вищої мистецької освіти на основі критеріїв ефективності їх діяльності;
  • створення механізмів модернізації матеріально – технічної бази мистецьких коледжів та ЗВО із залученням грантів та допомоги меценатів;
  • підвищення рівня залученості всіх членів суспільства до громадського життя через навчання мистецтву та мистецькі практики;
  • створення Єдиної національної системи учнівських та студентських мистецьких конкурсів – забезпечення престижності конкурсів в сфері мистецької освіти.

 

Джерело