ІНКЛЮЗІЯ В МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ: ВИКЛИКИ, ПРАКТИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Міністерство культури України
Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти
Всеукраїнська асоціація закладів мистецької освіти

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

«ІНКЛЮЗІЯ В МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ:
ВИКЛИКИ, ПРАКТИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

Дата проведення: 6-7 грудня 2019 р.

Мета конференції: окреслення особливих освітніх потреб дитини в мистецькій освіті – представлення та аналіз досвіду інклюзивного навчання; вироблення моделей психолого-педагогічної та соціально-педагогічної роботи, а також пропозицій щодо організації інклюзивної освіти; об’єднання зусиль щодо практики впровадження інклюзії в мистецьких школах (нормативно-правової та організаційно-педагогічної).

До участі в конференції були запрошені: викладачі та керівники мистецьких шкіл; представники органів влади, що розвивають теорію та практику інклюзивної освіти; експерти, вчені, студенти, аспіранти та магістранти; представники громадських організацій, які займаються питаннями освітньої, соціальної та культурної інклюзії.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Вектори розвитку інклюзії в мистецькій освіті: нормативно-правове забезпечення рівного доступу до мистецької освіти.
 2. Міжнародний досвід мистецької освіти для людей з особливими освітніми потребами.
 3. Громадсько-державне партнерство у впровадженні інклюзії в мистецькій освіті.
 4. Організація іклюзивного освітнього простору: інфраструктура та обладнання; освітні програми та інноваційні технології; методи і засоби, методики компетентнісного навчання та розвитку.
 5. «Дорожня карта» мистецької школи для переходу на навчання дітей з особливими освітніми потребами в мистецькій школі.
 6. Особливості моделі соціально-педагогічної роботи щодо організації інклюзивної освіти в умовах мистецької школи.
 7. Психолого-педагогічні аспекти інклюзивного навчання в мистецькій освіті.
 8. Варіативність технологій та методик інклюзивного навчання в мистецькій школі (педагогічна майстерня з досвіду роботи викладачів закладів мистецької освіти).
 9. Професійна підготовка викладачів до роботи в умовах інклюзії.
 10. Складові елементи інклюзивної освіти: командний підхід, задоволення індивідуальних потреб дітей, співпраця з батьками, створення сприятливої атмосфери в дитячому колектив.
 11. Соціокультурна адаптація, профорієнтація та працевлаштування здобувачів інклюзивної мистецької освіти.

Конференція пройшла в дистанційній формі.

Матеріали учасників були опубліковані в науково-методичному збірнику, який буде надіслано авторам та розміщено для вільного завантаження в рубриці «Репозитарій» (колекції «Матеріали конференцій», «Інклюзія») на сайті: https://www.dnmczkmo.org.ua/. Збірник науково-методичних матеріалів було рецензовано фахівцями та експертами для подальшого впровадження та схвалено Вченою радою Державного науково-методичний центру змісту культурно-мистецької освіти.

Мова конференції: українська, всі слов’янські, англійська.

Учасники конференції отримали іменний сертифікат