Репозитарій

Загальні тенденції розвитку соціуму, науки та освіти – це формування цифрової економіки та постійна модернізації інформаційної інфраструктури. Сьогодні ми живемо в епоху зміни парадигми інформаційної підтримки наукової, навчальної та творчої діяльностей.

РЕПОЗИТАРІЙ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ – це електронний архів, що забезпечує накопичення, систематизацію, зберігання інтелектуальних продуктів наукового, освітнього, методичного призначення, створених науково-педагогічними та педагогічними працівниками початкової, профільної та передфахової мистецької освіти, та забезпечує довготривалий, постійний безкоштовний відкритий доступ до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі спеціалістів мистецької освіти.

 

Фонди репозитарію містять такі типи видань (творів, створених авторами в результаті творчої діяльності за особистою ініціативою, на замовлення чи в порядку виконання службових обов’язків):

 • літературно письмові твори – книги, брошури, статті, конспекти лекцій, аналітичні огляди, звіти, презентації тощо;
 • ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються освіти або науки;
 • аудіовізуальні твори;
 • твори образотворчого мистецтва;
 • фотографічні твори;
 • інші твори, представлені в електронній (в тому числі цифровій) формі, яку може зчитувати комп’ютер (ст. 433 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

 

Колекція репозитарію:

 • навчальні видання;
 • програми;
 • посібники;
 • збірники педагогічного репертуару;
 • методичне забезпечення предметів (навчальних дисциплін);
 • методичні розробки та рекомендацій.