Підвищення професійної компетентності

Компетентнісна парадигма в освіті – виклик, потреба, проблема сучасності. Розвиток професійної компетентності є неодмінною умовою й обов’язковою складовою професіоналізму педагогічного працівника.

СВОБОДА У ВИБОРІ МІСЦЯ, ВИДУ І ФОРМИ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ЗАЛАДУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

  • підвищення кваліфікації відбувається щорічно – протягом міжатестаційного періоду – 5 заходів, з них: 1 захід з навчальних дисциплін, які він викладає, або за напрямами методичної роботи (для методистів) на ліцензійних курсах обсягом 60 академічних годин, що відповідає 2 кредитам Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС);
  • підвищувати кваліфікацію можна, у тому числі з інших спеціальностей або видів діяльності, пов’язаних з роботою педагогічного працівника (педагогіка, психологія, інформаційно-комп’ютерні технології, управління часом, робота з дітьми з особливими потребами тощо).

Закон «Про освіту» прямо каже, що вчителі мають право на «вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку педагогічних працівників».

Якщо педагогічні працівники підвищують свою кваліфікацію у закладах, які провадять освітню діяльність за акредитованою програмою або мають ліцензію на підвищення кваліфікації, – то результати такого навчання не потребують додаткового визнання і підтвердження. Але вони мають право підвищувати свою кваліфікацію і в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Результати такого підвищення кваліфікації визнаються окремим рішенням Педради.

Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти у 2018-2019 н.р.
проводить такі заходи з підвищення кваліфікації:

На виконання Пріоритетних дій Уряду на 2018 рік у рамках модернізації змісту початкової мистецької освіти робочі групи у складі провідних викладачів мистецьких шкіл розробили типові навчальні програми з окремих навчальних дисциплін – освітніх компонентів Типових освітніх програм елементарного підрівня початкової мистецької освіти з образотворчого (станкового та декоративного) мистецтва, музичного мистецтва (інструментальні класи) та хореографічного мистецтва, які вводяться в дію з 1 вересня 2019 року. З метою підготовки викладачів мистецьких шкіл, які викладають відповідні навчальні дисципліни, до впровадження в освітній процес оновленого змісту початкової мистецької освіти, Міністерство культури України оголошує набір слухачів на заходи з підвищення кваліфікації у вигляді короткострокового дводенного навчання, які організовує Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти.

Зазначені заходи включають навчання педагогічних працівників з питань викладання на елементарному підрівні початкової мистецької освіти таких навчальних дисциплін:

  • «Образотворче мистецтво (станкове та декоративне)»;
  • «Танець»;
  • «Фортепіано»;
  • «Скрипка»;
  • «Музична грамота та практичне музикування».

На навчання запрошуються викладачі мистецьких шкіл, які викладають навчальні дисципліни з образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, хореографічного мистецтва, музичного мистецтва (фортепіано, скрипка, музична грамота та практичне музикування – сольфеджіо). За результатами навчання кожен учасник отримає електронний сертифікат, який засвідчує проходження навчання – підвищення кваліфікації.