Початкова мистецька освіта

Згідно Закону України «Про освіту» (від 05.09.2017 р. № 2145 – VIII), Розділ ІІ Структура освіти, Ст.21 мистецька освіта належить до спеціалізованої освіти.

Це освіта мистецького спрямування, яка може здобуватися в рамках формальної, неформальної, інформальної освіти, спрямована на здобуття компетентностей у відповідній сфері професійної діяльності під час навчання у безперервному інтегрованому освітньому процесі на кількох або всіх рівнях освіти та потребує раннього виявлення і розвитку індивідуальних здібностей.

Мистецька освіта передбачає здобуття спеціальних здібностей естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, набуття особою комплексу професійних, у тому числі виконавських, компетентностей та спрямована на професійну художньо-творчу самореалізацію особистості і отримання кваліфікацій у різних видах мистецтва.

Мистецька освіта включає:

 • початкову мистецьку освіту;
 • профільну мистецьку освіту;
 • фахову передвищу мистецьку освіту;
 • вищу мистецьку освіту.

Стандарти спеціалізованої освіти, крім стандартів вищої освіти, затверджуються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідних сферах.

Заклади спеціалізованої освіти здійснюють освітню діяльність за власними освітніми програмами, у тому числі наскрізними, або типовими освітніми програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади освіти.

Акредитація освітніх програм спеціалізованої освіти, інституційний аудит та/або інституційна акредитація закладів спеціалізованої освіти здійснюються з обов’язковим залученням представників відповідної сфери.

Здобувачі спеціалізованої освіти, які здобувають освіту за наскрізними освітніми програмами, вступають на наступний рівень освіти в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням з центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади освіти.

Фінансування здобуття спеціалізованої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі шляхом надання освітніх субвенцій місцевим бюджетам, коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Матеріали Міжнародної наукової конференції Культурно-мистецька освіта на сучасному етапі: прагнення, виклики, перспективи»

Початкова

Початкова мистецька освіта здобувається одночасно з початковою та/або базовою середньою освітою і полягає в набутті здобувачем компетентностей початкового рівня в обраному виді мистецтва.

Одна з ідей сучасної мистецької школи полягає в поділі початкової мистецької освіти на певні рівні:

Елементарний

Найперший рівень початкової мистецької освіти. Програма цього рівня розрахована на чотирирічний термін навчання. Бажаний вік здобувачів для вступу – діти віком 6 років. Навчання відбувається паралельно з 1-4 класами у загальноосвітній школі. Головна мета – надати учням можливість ознайомитись з різними видами мистецтва та дати елементарні знання з предметів за обраним напрямком.

Навчання на елементарному рівні відбувається за трьома напрямками:

 • музичне мистецтво (інструментальне, хорове, фольклор)
 • образотворче/декоративне мистецтво
 • хореографічне / циркове мистецтво

Базовий (середній)

Основний рівень початкової мистецької освіти. Програмою передбачено два варіанти проходження цього рівня. Перший – загальний мистецький (полегшений, без подальшого професійного навчання); Другий – початковий професійний (поглиблений, з підготовкою до наступного рівня здобуття професійної мистецької освіти).

Термін навчання – 5 (4) років, паралельно з 5 – 9 (6 – 9) класами загальноосвітньої школи. Рекомендований вік здобувачів для вступу – 10 років. Мета курсу диференціювати початкову мистецьку освіту та надати можливість здобувачу обирати між поглибленим вивченням мистецьких предметів з подальшою можливістю продовження професійного мистецького навчання, чи здобуванням початкової мистецької освіти за спрощеною програмою.

Навчання відбувається після здобуття сертифікату про закінчення елементарного рівня та продовжується за такими напрямками:

 • музичне мистецтво (інструментальне, вокальне, хорове, фольклор)
 • образотворче / декоративне мистецтво
 • хореографічне / циркове мистецтво
 • театральне мистецтво
 • кіно-, телемистецтво / мультимедіа

Поглиблений

Завершальний рівень початкової мистецької освіти. Програма цього рівня передбачена на дворічний термін навчання. Бажаний вік здобувачів для вступу – 15 років. Навчання відбувається паралельно з 10 – 11 класами у загальноосвітній школі. Головна мета – надати можливість учням, які обрали для себе початковий професійний підрівень під час навчання на базовому рівні початкової мистецької освіти, продовжити професійне навчання паралельно з закінченням загальноосвітньої школи.

Навчання на поглибленому рівні відбувається після здобуття сертифікату про закінчення професійного підрівня базового рівня початкової мистецької освіти та продовжується за такими напрямками:

 • музичне мистецтво (інструментальне, вокальне, хорове, фольклор)
 • образотворче / декоративне мистецтво
 • хореографічне / циркове мистецтво
 • театральне мистецтво
 • кіно-, телемистецтво / мультимедіа

Початкові мистецькі навчальні заклади – мистецькі школи переважно знаходяться в комунальній власності. Разом з тим, одна з цих шкіл підпорядкована безпосередньо Міністерству культури України. Це Державна хореографічна школа при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. П.Вірського