Інклюзивна

Ще кілька років тому інклюзивна освіта в освітньому мистецькому просторі не розглядалася в контексті пріоритетних рішень. На теперішньому етапі суспільного життя вона стає оптимальною моделлю й для функціонування сучасних мистецьких шкіл.

Інклюзивна освіта – спільне навчання та виховання осіб з обмеженими можливостями, що передбачає рівний доступ здобувачів до відповідних освітніх навчальних програм навчання, корекційно-педагогічну й соціальну підтримку за допомогою забезпечення спеціальних умов для такого розвитку.

Первинним і найважливішим етапом підготовки мистецьких закладів освіти до реалізації процесу інклюзії є етап психологічних, ціннісних змін і підвищення рівня професійних компететностей їх фахівців. Саме стан кадрового потенціалу є важливим фактором, що впливає на поширення сучасних технологій інклюзивної освіти та методів виховання, навчання і розвитку дітей, у тому числі – з обмеженими можливостями здоров’я.

Професійна готовність педагога мистецької школи до інклюзивної освіти дітей на початковому рівні – фундаментальна умова успішного здійснення професійної інклюзивної освіти, динамічне, інтегративне професійно-особистісне утворення, що характеризується наявністю установки, яка передбачає активну схильність і потребу педагога в здійсненні інклюзивної освіти дітей різних освітніх рівнів, що виявляється в наявності і мобілізації спеціальних знань, умінь і навичок реалізації інклюзивної мистецької освіти.

Становлення нової освітньої парадигми в мистецькій школі представлятиме синтез теорій, що включає філософське, педагогічне, психологічне, медичне та інші знання, а результати теоретичного пошуку стануть виконувати роль наукових орієнтирів у реалізації інклюзивних практик, забезпечать їх оптимальне функціонування. Нині одним з найбільш актуальних завдань розвитку інклюзивної освіти стає визначення необхідних і достатніх умов побудови інклюзивного освітнього середовища, що в свою чергу забезпечить дітям з особливими освітніми потребами рівні можливості розвитку, необхідні для максимальної адаптації та повноцінної інтеграції в суспільство.