Фахова передвища мистецька освіта

У Законі України «Про освіту» (2017, ст. 16) зазначено, що фахова передвища освіта спрямована на формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов’язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності і здійсненням обмежених управлінських функцій, що характеризуються певною невизначеністю умов та потребують застосування положень і методів відповідної науки, і завершуються здобуттям відповідної освітньої чи професійної кваліфікації. Здобувачі цих професійних кваліфікацій, що відповідають п’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій, призначаються на первинні посади у певному виді економічної діяльності і здійснюють керівництво певною ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності.

Заклади фахової передвищої освіти здійснюєть свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про освіту»,  Закон «Про фахову передвищу освіту»  та інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів України.

Фахова передвища мистецька освіта передбачає набуття особою комплексу професійних, у тому числі виконавських, компетентностей та спрямована на професійну художньо-творчу самореалізацію особистості, отримання кваліфікацій у різних видах мистецтва, включаючи підготовку педагогічних кадрів для закладів початкової мистецької освіти.

Фахова передвища мистецька освіта здобувається на основі початкової мистецької та базової середньої освіти з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти або на основі повної загальної середньої освіти та полягає в набутті здобувачем освіти професійних компетентностей за певною мистецькою спеціальністю.

Особи, які здобувають фахову передвищу мистецьку освіту в закладах спеціалізованої мистецької освіти державної форми власності одночасно з повною загальною середньою освітою, безоплатно забезпечуються місцями у гуртожитках (інтернатах), харчуванням, навчальним обладнанням та стипендіями згідно із законодавством.

Положення про заклади фахової передвищої мистецької освіти затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері культури.

Фаховий коледж – заклад фахової передвищої освіти або структурний підрозділ закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової передвищої освіти, може проводити дослідницьку та/або творчу мистецьку діяльність.

Мережа закладів мистецької освіти (академій/коледжів/училищ):
Бахмутський коледж мистецтв імені І. Карабиця
Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М. Леонтовича
Волинський коледж культури і мистецтв ім. І. Ф. Стравінського
Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського
Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки
Дніпропетровський обласний театрально-художній коледж
Дніпропетровський коледж культури і мистецтв
Дрогобицький музичний коледж імені Василя Барвінського
Житомирське музичне училище ім. В. С. Косенка
Житомирський коледж культури і мистецтв імені Івана Огієнка
Запорізьке музичне училище ім. П. І. Майбороди
Івано-Франківське музичне училище ім. Дениса Січинського 
Калуський коледж культури і мистецтв
Кам’янський музичний коледж 
Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв 
Канівський коледж культури і мистецтв 
Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтва
Київська академія мистецтв
Коледж Луганської державної академії культури і мистецтв
Коледж хореографічного мистецтва Київська муніципальна академія танцю ім. Сержа Лифаря 
Комунальний заклад вищої освіти Київської обласної ради “Академія мистецтв”
Комунальний заклад вищої освіти «Кіровоградський музичний коледж»
Криворізький обласний музичний коледж
Лозівський вищий коледж мистецтв
Львівський музичний коледж ім. С. Людкевича
Львівський коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені І.Труша
Львівський коледж культури і мистецтв
Маріупольський коледж мистецтв
Мелітопольське вище училище культури
Миколаївський коледж музичного мистецтва

Миколаївський коледж культури і мистецтв
Ніжинський коледж культури і мистецтв ім. Марії Заньковецької
Одеське училище мистецтв і культури імені К. Ф. Данькевича
Одеський художній коледж імені М. Б. Грекова
Одеське театрально-художнє училище (старий сайт)
Одеський театрально-художній коледж
Олександрійський коледж культури і мистецтв 
Полтавське музичне училище ім. М. В. Лисенка
Самбірський коледж культури і мистецтв
Сєвєродонецький коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва
Сумське вище училище мистецтв і культури імені  Д. С. Бортнянського
Торецький музичний коледж
Тульчинський коледж культури
Тернопільський музичний коледж імені Соломії Крушельницької
Теребовлянський коледж культури і мистецтв
Харківське музичне училище ім. Б. Лятошинського
Харківське художнє училище
Харківський вищий коледж мистецтв
Херсонське музичне училище
Херсонське училище культури
Хмельницький музичний коледж ім. В. І. Заремби
Ужгородський інститут культури і мистецтв
Ужгородський музичний коледж імені   Д. Є. Задора
Уманське обласне музичне училище імені П. Демуцького
Черкаське музичне училище імені С. Гулака-Артемовського
Чернівецький обласний коледж мистецтв ім. С. Воробкевича
Чернігівський музичний коледж ім. Л. Ревуцького