ОБЛАСНА ОЛІМПІАДА З МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ОБЛАСНА ОЛІМПІАДА З МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

УВАГА!!!!
Внесено зміни до положення про олімпіаду з музично-теоретичних дисциплін.

У зв’язку з численними проханнями викладачів музично-теоретичних дисциплін ДМШ та ДШМ міста й області тури з сольфеджіо і музичної літератури будуть проводитись окремо. При цьому участь в турі з сольфеджіо не виключає можливості брати участь і в турі з музичної літератури.

Творчий тур – за бажанням учасників.
Кожен тур, кожна номінація оцінюються окремо, і, відповідно визначаються переможці в кожній номінації окремо. Однак, за участь у всіх номінаціях надаються заохочувальні додаткові бали.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБЛАСНУ ОЛІМПІАДУ З МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН.

          Обласну олімпіаду з музично-теоретичних дисциплін «Юні таланти» для  учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів організовують та проводять управління культури Херсонської облдержадміністрації, навчально-методичний центр культури і мистецтв Херсонської обласної ради, обласний методичний кабінет навчальних закладів мистецтва та культури, циклова комісія «Теорія музики» Херсонського музичного училища.

Мета Олімпіади – підвищити інтерес учнів до музично-теоретичних дисциплін,  привернути увагу учнів і викладачів до творчих форм роботи на уроках сольфеджіо і музичної літератури, активізувати роботу викладачів початкових спеціалізованих закладів у подальшому розвитку славетних традицій національної педагогічної школи та впровадженню в навчальний процес досягнень сучасної світової педагогіки і нових технологій, виявити перспективних учнів ДМШ та ДШМ для подальшого навчання.

До участі в Олімпіаді запрошуються учні VII – VIII класів (V – VI  класів при шестирічному навчанні).

Олімпіада проводиться у два етапи:
1 етап – відбірковий – по школах (лютий 2020 р.)
2 етап – заключний – на базі Херсонського музичного училища (21 березня 2020 р.)

1 тур:

          Сольфеджіо:

 • Музичний диктант (обсяг 8 тактів, розміри 3/4, 4/4; інтонаційні складнощі – поступовий рух, стрибки в межах ч.8 вгору та вниз, рух по звуках акордів, прохідні та допоміжні хроматизми, секвенція, відхилення у тональності І ступеня спорідненості, ритмічні труднощі – пунктир, тріоль, синкопа, групи з шістнадцятими, паузи, заліговані ноти)
 • Слуховий аналіз елементів музичної мови (по фонізму: два види мажору, три види мінору, лади народної музики (лідійський, міксолідійський, дорійський, фрігійський, мажорна та мінорна пентатоніка), окремі інтервали (прості інтервали, в тому числі тритони та характерні інтервали з розв’язанням); акорди (4 види тризвуків, обернення мажорного та мінорного тризвуків, D7 з оберненнями, м.VII7, зм.VII7 , ІІ7); ланцюжки інтервалів (6-8) в ладу, акордові послідовності в ладу (8-10).
 • Створення мелодії (обсяг до 8 тактів) за запропонованим початком;
 • Тести з музичної грамоти (у відповідності до програмних вимог).

Музична література:

Тема: «Українська опера в контексті сучасного розвитку жанру»

 • Музична вікторина (15 тем);
 • Тести, завдання (до 30).

Твори для музичної вікторини:

С.Гулак-Артемовський опера «Запорожець за Днаєм», М.Лисенко опера «Тарас Бульба», В.Губаренко моноопера «Листи кохання».

 Письмові тести і завдання містять питання з біографії і творчості С.Гулака-Артемовського, М.Лисенка, В.Губаренка, з історії написання опер «Запорожець за Дунаєм», «Тарас Бульба», «Листи кохання», їх сценічної долі, особливостей жанрового рішення. Учні мають володіти спеціальною термінологією щодо театрально-сценічних жанрів.

 2 тур:

Творче випробування.

Тема: «Неймовірні пригоди героїв опер С.Гулака-Артемовського, М.Лисенка, В.Губаренка»

У творчому конкурсі учасник має можливість спробувати себе у ролі сценариста, змоделювавши розвиток подій в ситуації, коли волею випадку герої відомих оперних творів потрапляють в «чужу оперу» і мають взаємодіяти з персонажами цієї опери. Учасник протягом 5 хвилин має мотивувати появу героя, що «помилився» оперою і придумати репліки героїв у відповідних сюжетних обставинах.

Теми-ситуації учасниками обираються самостійно.

Завдання до 1 етапу розробляють викладачі шкіл.
Завдання до 2 етапу розробляють викладачі ц.к. «Теорія музики» ХМУ

До другого туру допускається 10-12 учасників, які набрали найбільшу кількість балів в І турі.
Другий тур виявляє переможців Олімпіади.

          За бажанням учасники можуть брати участь у додатковому випробуванні – письмовій роботі за темою туру. Наявність роботи у вигляді домашнього завдання не є обов’язковою і її відсутність не виключає участь учасника в олімпіаді. Оцінюється письмова робота окремо, без урахування балів, що були набрані в 1 та 2 турах.

Письмову роботу необхідно надіслати в електронному вигляді на адресу nmozart@online.ua не пізніше 21 лютого 2020 р.

Учасникам надається свобода у виборі проблематики в межах головної теми «Українська опера в контексті сучасного розвитку жанру». Робота може бути виконана за правилами академічного жанру чи у формі есе. Обсяг роботи – до 5 сторінок друкованого тексту (Шрифт – Тіmes New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5. Поля: зверху та знизу – 1.5 см, зліва та справа – 2,5 см (вирівнювання по ширині), абзац – 1.25 см., сторінки не нумеруються, назва роботи по центру, під назвою праворуч – прізвище, ім’я автора, під ним – прізвище, ім’я, по-батькові викладача та назва навчального закладу)

Література:

 • Музична література 5 клас (другий рік навчання) Ч.І // Журнал «Музина школа» вип.24
 • І.Казак Українська музична література. Ч.1, 2, 3
 • С.Лісецький Українська музична література 4-5 класи, 7 клас
 • Л.Кауфман С.С.Гулак-Артемовський
 • Л.Архімович, М.Гордійчук М.Лисенко. Життя і творчість.
 • Інтернет сайт http://flibusta.site/s/43465 (творчі портрети українських композиторів)

Заявки на участь в Олімпіаді подаються до навчально-методичного центру культури і мистецтв Херсонської обласної ради до 1 березня 2020 року. Заявки, що будуть подані пізніше, не розглядатимуться.

Зразок заявки:

 1. Прізвище, ім’я учасника
 2. Клас
 3. Спеціальність
 4. Назва навчального закладу
 5. Прізвище, ім’я, по батькові викладача
 6. Телефон для зв’язку (викладача або учасника)
 7. Необхідність технічного забезпечення для виступу в другому турі.

За довідками звертатися:
за електронною адресою
nmozart@online.ua або телефоном 099-26-26-506 Старюченко Наталя Анатоліївна.