ОРІЄНТОВНІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ДО ТИПОВИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ОРІЄНТОВНІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ДО ТИПОВИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Наведені зразки орієнтовних робочих навчальних планів для першого року навчання мають рекомендаційний характер, що дозволяє кожній мистецькій школі розробляти власні робочі плани, відповідно затвердивши їх педагогічною радою (з урахуванням всіх можливих чинників впливу: якості кадрового та матеріального забезпечення, кількісного складу навчальних груп, обсягу фінансування та регіональних особливостей).

Навчальний план_ Елементарний підрівень_ ТАНЕЦЬ
Навчальний план_ Елементарний підрівень_ ММ_ІНСТРУМЕНТ
Навчальний план_ Елементарний підрівень_ ОБРАЗОТВОРЧЕ
Навчальний план_ Елементарний підрівень_ ФОЛЬКЛОР
Навчальний план_ Елементарний підрівень_ ХОР
Навчальний план_ Елементарний підрівень_ ЦИРК