Ключові події в мистецькій освіті

Кроки з модернізації змісту та умов надання мистецької освіти

Освітні програми

Єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання

Підвищення професійної компетентності

Збагачення професійної і загальної культури педагога, знаходження ефективних шляхів навчання дорослої людини

Мистецька освіта

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості (Закон України «Про освіту»). Найважливіша Місія мистецької освіти – виявляти, плекати і розвивати здатність кожної дитини, яка виявила здібності та бажання, навчатися мистецтву. Академічні знання мають бути сучасними, живими та містити здатність до творчості як основи
унікальності та неповторності

Міністерство культури України

Культурно-мистецька освіта

Український культурний фонд

Грантова підтримка

Міністерство культури України

Культурно-мистецька освіта

Український культурний фонд

Грантова підтримка

Наші анонси

І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «У ДІАЛОЗІ З МУЗИКОЮ»

ІV ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ЮНИХ СКРИПАЛІВ ТА ВІОЛОНЧЕЛІСТІВ ім. В. ЧЕРВОВА

Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ МУЗИКИ, ТЕАТРУ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ»

МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ТРУБАЧІВ ІМ. МИРОНА СТАРОВЕЦЬКОГО

Всеукраїнська науково-практична конференція методичних служб сфери мистецької освіти «МИСТЕЦЬКА ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

0
Мистецьких шкіл
0
Спеціалізованих мистецьких шкіл
0
Коледжів
0
Університетів, академій

Репозитарій

Електронний архів мистецької освіти, де накопичуються та зберігаються інформаційні матеріали наукового, навчального та навчально-методичного призначення

Інформаційна база мистецьких шкіл та коледжів

Заклади початкової та фахової передвищої мистецької освіти на карті України

Методичний кабінет

Інформація щодо методик викладання, досвіду впровадження педагогічних інноваційних, інформаційно-комунікаційних та інших технологій в мистецькій освіті, а також заходів щодо їх експертизи, популяризації та розповсюдження

0
Учнів мистецьких шкіл
0
Учнів спеціалізованих мистецьких шкіл
0
Студентів коледжів
0
Студентів університетів, академій

Наша команда

Наші новини

ТИПОВІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ, ЯКІ СХВАЛЕНО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ РАДОЮ ДНМЦЗКМО

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СЕМІНАР ВИКЛАДАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ (баян, акордеон)

ЗАТВЕРДЖЕНО КОНЦЕПЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ