Ключові події в мистецькій освіті

Кроки з модернізації змісту та умов надання мистецької освіти

Освітні програми

Єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання

Підвищення професійної компетентності

Збагачення професійної і загальної культури педагога, знаходження ефективних шляхів навчання дорослої людини

Мистецька освіта

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості (Закон України «Про освіту»). Найважливіша Місія мистецької освіти – виявляти, плекати і розвивати здатність кожної дитини, яка виявила здібності та бажання, навчатися мистецтву. Академічні знання мають бути сучасними, живими та містити здатність до творчості як основи
унікальності та неповторності

Міністерство культури України

Культурно-мистецька освіта

Український культурний фонд

Грантова підтримка

Міністерство культури України

Культурно-мистецька освіта

Український культурний фонд

Грантова підтримка

Наші анонси

НАБІР РОБОЧОЇ ГРУПИ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТИПОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЕЛЕМЕНТАРНОГО ПІДРІВНЯ ПОЧАТКОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

ЩОРІЧНА НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

СЦЕНАРІЇ ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ

0
Мистецьких шкіл
0
Спеціалізованих мистецьких шкіл
0
Коледжів
0
Університетів, академій

Репозитарій

Електронний архів мистецької освіти, де накопичуються та зберігаються інформаційні матеріали наукового, навчального та навчально-методичного призначення

Інформаційна база мистецьких шкіл та коледжів

Заклади початкової та фахової передвищої мистецької освіти на карті України

Методичний кабінет

Інформація щодо методик викладання, досвіду впровадження педагогічних інноваційних, інформаційно-комунікаційних та інших технологій в мистецькій освіті, а також заходів щодо їх експертизи, популяризації та розповсюдження

0
Учнів мистецьких шкіл
0
Учнів спеціалізованих мистецьких шкіл
0
Студентів коледжів
0
Студентів університетів, академій

Наша команда

Наші новини

40 КРАЩИХ СТУДЕНТІВ ОТРИМАЛИ АКАДЕМІЧНІ СТИПЕНДІЇ ІМЕНІ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

З 2020 РОКУ УКРАЇНСЬКІ КОЛЕДЖІ ТА ТЕХНІКУМИ ПОЧНУТЬ НАДАВАТИ ФАХОВУ ПЕРЕДВИЩУ ОСВІТУ

МІНКУЛЬТУРИ ОБГОВОРИТЬ РЕФОРМУВАННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ У ФОРМАТІ ФОКУС-ГРУП

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ НАКАЗУ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ СЕРЕДНЬОГО (БАЗОВОГО) ПІДРІВНЯ ПОЧАТКОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ”