Ключові події в мистецькій освіті

Кроки з модернізації змісту та умов надання мистецької освіти

Освітні програми

Єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання

Підвищення професійної компетентності

Збагачення професійної і загальної культури педагога, знаходження ефективних шляхів навчання дорослої людини

Мистецька освіта

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості (Закон України «Про освіту»). Найважливіша Місія мистецької освіти – виявляти, плекати і розвивати здатність кожної дитини, яка виявила здібності та бажання, навчатися мистецтву. Академічні знання мають бути сучасними, живими та містити здатність до творчості як основи
унікальності та неповторності

Міністерство культури України

Культурно-мистецька освіта

Український культурний фонд

Грантова підтримка

Міністерство культури України

Культурно-мистецька освіта

Український культурний фонд

Грантова підтримка

Наші анонси

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАЦІОНАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ«МИ УКРАЇНСЬКІ – WE ARE UKRAINIAN»

МІНКУЛЬТУРИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ ІМЕНІ В.С. КОСЕНКА 2019 РОКУ

27-й МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС ДИТЯЧИХ МАЛЮНКІВ «IE-NO-HIKARI»

0
Мистецьких шкіл
0
Спеціалізованих мистецьких шкіл
0
Коледжів
0
Університетів, академій

Репозитарій

Електронний архів мистецької освіти, де накопичуються та зберігаються інформаційні матеріали наукового, навчального та навчально-методичного призначення

Інформаційна база мистецьких шкіл та коледжів

Заклади початкової та фахової передвищої мистецької освіти на карті України

Методичний кабінет

Інформація щодо методик викладання, досвіду впровадження педагогічних інноваційних, інформаційно-комунікаційних та інших технологій в мистецькій освіті, а також заходів щодо їх експертизи, популяризації та розповсюдження

0
Учнів мистецьких шкіл
0
Учнів спеціалізованих мистецьких шкіл
0
Студентів коледжів
0
Студентів університетів, академій

Наша команда

Наші новини

СЛОВ’ЯНСЬКА МУЗИЧНА ШКОЛА ВІДКРИЄ КЛАСИ В РІЗНИХ РАЙОНАХ МІСТА

БІЛЬШЕ НЕ ДИТЯЧА: ТРУСКАВЕЦЬКА ШКОЛА МИСТЕЦТВ ІМЕНІ РОМАНА САВИЦЬКОГО РОЗШИРЮЄ УЧНІВСЬКИЙ ДІАПАЗОН

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ВІД 23.07.2019 №562 “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ СЕРЕДНЬОГО (БАЗОВОГО) ПІДРІВНЯ ПОЧАТКОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ”

УВАГА! ПРОПОНУЄМО ТИПОВІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ, ЯКІ СХВАЛЕНО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ РАДОЮ ДНМЦЗКМО

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ДЕЯКИХ ПИТАНЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МИСТЕЦЬКИХ ШКОЛАХ